Aktualności

VI Rajd szlakiem Kaszubskich Drzymalitów za nami

W niedzielę 18.06.2023 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie witaliśmy mieszkańców, całe rodziny i przybyłych z okolic miłośników sportu.

Liczna grupa, bo aż ok.190 osób, po błogosławieństwie Bożym udzielonym przez ks. Proboszcza Aleksandra Dziadowicza wyruszyła w trasę, która prowadziła przez Fingrową Hutę, Wieprznicę, Owśnice, Częstkowo z powrotem do Skorzewa. Naszym zamierzeniem jest promowanie Skorzewa i malowniczych stron, które prowadzą do miejsc, gdzie żyli i walczyli o swoje miejsce na ziemi podczas zaborów nasi kaszubscy Drzymalici A.i F. Peplińscy. W niedzielę mieliśmy okazję poznać dużą grupę potomków A.i F. Peplińskich, których przywitał i omówił krótką historię p. Marian Seyda. Przybyła również Dyrektor Zespół Szkół w Skorzewie p. Maria Czekaj oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej p. Krzysztof Jażdżewski z rodziną.

Dziękujemy uczniom ze szkoły w Skorzewie oraz Członkom Związku emerytów i Rencistów z naszej miejscowości za piękne występy artystyczne.

Po rajdzie, jak zawsze był festyn rodzinny z konkurencjami, przejażdżką bryczką konną , warsztatami kaszubskimi dla dzieci, spotkaniem z DOBRYM Dietetykiem oraz zabawą taneczną. Nagrodzeni również zostali najmłodsi i najstarsi uczestnicy Rajdu. Nasza mieszkanka Patrycja Waiher-Maliszewska promowała swoją książkę ,,Ochrona niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie Kaszub”.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji Rajdu: KS -Skorzewo, OSP Skorzewo, Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów Skorzewo. Dziękujemy partnerom: Gmina Kościerzyna, Zakład Sportu i Turystyki Kościerzyna, LOT Serce Kaszub. Dziękujemy sponsorom: Usługi Transportowe-W.i J.Makurat, KCE Vademecum-D.i M.Seyda, Cukiernia ,,Maja” M.i S. Czaja, Masaż -R. Dębicki Bercik, Poli -Gastro M.i B. Politowicz.

Organizatorzy: Sołtys Skorzewa z Radą sołecką, Stowarzyszenie Aktywni Kaszubi oraz Radni.

Projekt przygotowany przez Stowarzyszanie Aktywni Kaszubi, a finansowany ze środków publicznych Gminy Kościerzyna.

Nadesłane: Stowarzyszenie Aktywni Kaszubi

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej