Aktualności

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów w Wielkim Klinczu

Uczniowie Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu wzięli udział  w warsztatach profilaktycznych programów rekomendowanych ,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” oraz ,,Unplugged”. Są to programy o potwierdzonej skuteczności. Projekt został dofinansowany z budżetu Gminy Kościerzyna pt.: ,,W Gminie Kościerzyna realizuj marzenia, nie uzależnienia!”.

Celem pierwszego programu jest rozwijanie u dzieci podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W szczególności wzmocnienie odporności na stres oraz kształtowanie optymistycznego nastawienia do życia.  Apteczka pierwszej pomocy medycznej jest potrzebna, gdy ktoś się zrani lub skaleczy, by szybko opatrzyć rany, zakleić plastrem zadrapania czy uśmierzyć ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym? Udział w Programie Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej nauczył dzieci leczenia ran duszy. Dzieci zdobywały wiedzę jak radzić sobie z trudnymi emocjami, odzyskać dobry humor, nadzieję oraz zyskać odporność na zranienia. Nauczyły się koncentrować  na tym, co w nich dobre i użyteczne, co służy im zdrowiu i szczęściu. Poznały sposoby na rozwijanie wytrwałości, wiary w siebie, optymizmu, uczciwości.  Poprzez pracę w grupach i wcielaniu się w rolę aktorów,  dzieci i młodzież rozwijały umiejętności społeczne i emocjonalne, odporność psychiczną oraz optymistyczne podejście do życia. Uczniowie kształtowali umiejętność nawiązywania i utrzymywania przyjaznych relacji z innymi, współpracy w grupie i umiejętności porozumiewania się, rozwijali swoją kreatywność ciekawość i umiejętność uczenia się poprzez rozpoznawanie swoich mocnych stron oraz talentów.

Uczestnicy warsztatów programu rekomendowanego „Unplugged”, którego celem jest zmiana postaw i opinii  wobec używania substancji psychoaktywnych oraz nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych. dowiedzieli się, iż zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. Poprzez pracę w grupach, scenkach sytuacyjnych dzieci zapoznały się z przejawami nacisku grupowego i sposobów radzenia sobie z nim, pogłębiały wiedzę o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci. Poznały jakie są przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi, zostali wyposażeni w wiedzę o przyczynach i następstwach palenia papierosów oraz poznali sposoby komunikowania swoich emocji oraz asertywnej obrony swoich racji. Zdobyli również inne cenne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich; umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej