Aktualności

Warsztaty profilaktyczne w Skorzewie

11 maja 2023 roku w Zespole Szkół w Skorzewie kolejny raz zorganizowano cykl warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień, które skierowane były tym razem do uczniów klas  IV-VI, a poprowadziła je p. Urszula Szyca-Modras (terapeuta uzależnień z wieloletnim stażem).

Celem warsztatów profilaktycznych  było przekazanie uczniom informacji na temat zachowań  ryzykownych, które często występują u współczesnej młodzieży.

Uczniowie poprzez rozmowę i pracę w grupach poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na fakt, że młodzi ludzie bardzo szybko uzależniają się od środków odurzających. Wyjaśniono, czym jest uzależnienie i jak się objawia. Uczestnicy zostali zapoznani z problemem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, gier komputerowych, nadużywania telefonu komórkowego. Dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopalaczami. Spotkanie było okazją do rozmowy o tym, dlaczego młodzi ludzie sięgają po używki.

Uczniowie nabyli podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych poprzez pracę nad zwiększeniem świadomości siebie: swoich uczuć, postaw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie. Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych  informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu.

Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i przemyślanych decyzji w przyszłości.

Nadesłane ze szkoły w Skorzewie

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej