Aktualności

Warsztaty profilaktyczne w Skorzewie

Dnia 26 października 2021r. roku   w Zespole Szkół w Skorzewie zorganizowano cykl  warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień, które skierowane były do uczniów klas  IV-VIII, a poprowadziła p.Urszula Szyca-Modras (terapeuta uzależnień z wieloletnim stażem).

Celem warsztatów profilaktycznych  było przekazanie uczniom informacji  na temat zachowań  ryzykownych, które często występują u współczesnej młodzieży.  Uczniowie poprzez rozmowę i pracę w grupach poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na fakt, że młodzi ludzie bardzo  szybko uzależniają się od substancji psychoaktywnych.   Wyjaśniono,  czym jest uzależnienie i jak się objawia. Uczestnicy zostali zapoznani również   z   problemem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów, e-papierosów, gier komputerowych, nadużywania telefonu komórkowego. Dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopalaczami.  Spotkanie było okazją do rozmowy  o tym dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i  narkotyki.  Uczniowie nabyli podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych poprzez pracę nad zwiększeniem świadomości siebie: swoich uczuć,  postaw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie.

Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych  informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu.

Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i  przemyślanych decyzji w przyszłości.

Warsztaty finansowane w ramach realizacji programu „Wsparcie specjalistyczne programów profilaktycznych w szkole”.

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej