Aktualności

Warsztaty profilaktyczne w Skorzewie

Dnia 26 października 2021r. roku   w Zespole Szkół w Skorzewie zorganizowano cykl  warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień, które skierowane były do uczniów klas  IV-VIII, a poprowadziła p.Urszula Szyca-Modras (terapeuta uzależnień z wieloletnim stażem).

Celem warsztatów profilaktycznych  było przekazanie uczniom informacji  na temat zachowań  ryzykownych, które często występują u współczesnej młodzieży.  Uczniowie poprzez rozmowę i pracę w grupach poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na fakt, że młodzi ludzie bardzo  szybko uzależniają się od substancji psychoaktywnych.   Wyjaśniono,  czym jest uzależnienie i jak się objawia. Uczestnicy zostali zapoznani również   z   problemem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów, e-papierosów, gier komputerowych, nadużywania telefonu komórkowego. Dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopalaczami.  Spotkanie było okazją do rozmowy  o tym dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i  narkotyki.  Uczniowie nabyli podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych poprzez pracę nad zwiększeniem świadomości siebie: swoich uczuć,  postaw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie.

Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych  informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu.

Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i  przemyślanych decyzji w przyszłości.

Warsztaty finansowane w ramach realizacji programu „Wsparcie specjalistyczne programów profilaktycznych w szkole”.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej