Aktualności

Ważna informacja dla Mieszkańców Gminy Kościerzyna

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kościerzyna, w ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się telefony i wizyty u naszych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy też Urzędu Gminy Kościerzyna, które mają zabarwienie – delikatnie mówiąc – agresywne. Niezadowolenie to jest następstwem negatywnie rozpatrzonych Państwa wniosków o dodatek węglowy, czy też innych dotacji, które „każdemu przecież się należą”.

Pragniemy Państwa zapewnić, że pracownicy GOPS Kościerzyna oraz Urzędu Gminy robią wszystko, aby Wszystkim Państwu pomóc. Oczywiście zgodnie z prawem.

I tutaj pojawia się częste Państwa niezrozumienie i niezbyt trafne twierdzenia. Otóż ani pracownicy, ani wójtowie, ani radni gminni nie stanowią zapisów prawa o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dodatku węglowym, dodatku na inne źródła ogrzewania czy energetycznym. My na poziomie samorządu (czyli GOPS i Urzędu), staramy się te ciągłe zmiany przepisów i zadań jak najlepiej dla Państwa realizować.

Musicie wiedzieć, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli deklaracje, które składać powinniście Państwo do końca czerwca br. to baza należąca do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Na samorządy gminne i miejskie to zadanie zostało zrzucone. Nikt z nas nie miał wiedzy, że odpowiednie dane w tej bazie będą kiedyś skutkowały otrzymaniem dodatku węglowego. Wręcz otrzymywaliśmy wytyczne, by nie prosić Państwa, którzy nie wszystko wypełnili w swojej deklaracji, o ich uzupełnienie.

Tak samo dodatek węglowy. Jest to zadanie, do którego wszystkie wytyczne, łącznie z pieniędzmi, są przekazywane od Wojewody Pomorskiego i z Rządu RP. Nie jest samorząd, a tym bardziej pracownicy GOPSu czy Urzędu, odpowiedzialny za zmiany w ustawach czy rozporządzeniach. To, że Sejm RP wprowadził termin 11 sierpnia br. jako ostateczny na zmiany w CEEB, aby uzyskać dodatek węglowy, było następstwem nieuczciwych działań mieszkańców, też naszej gminy (tzw. mnożenia gospodarstw domowych).

Na dzień dzisiejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie wypłacił wszystkie środki finansowe, które otrzymaliśmy od Wojewody Pomorskiego na dodatki węglowe. Mimo że wnioskowaliśmy o kolejne transze pieniędzy, do dzisiaj nie dostaliśmy należnych Wam środków finansowych. I dlatego nie możemy na razie wypłacić dodatków wszystkim uprawnionym mieszkańcom. Jak tylko dostaniemy środki, to będziemy je przekazywać Państwu według kolejności zweryfikowanych wniosków.

Ponadto, w temacie sprzedaży węgla, na chwilę obecną nie ma prawomocnej ustawy, która dawałaby samorządom możliwość sprzedaży. Jak tylko się ona pojawi, zgłosimy swoją akcesję do programu i Państwa poinformujemy, w jaki sposób będziemy węgiel sprzedawać.

Bardzo prosimy o nie sugerowanie się często nie do końca rzetelnym przekazem telewizyjnym. Niestety nie mamy wpływu na informacje podawane w mediach.

My jako gmina Kościerzyna, wszyscy pracownicy, pracujemy dla Państwa, zgodnie z prawem robimy wszystko, abyście otrzymali to co się Państwu należy.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej