Aktualności

Wdzydze. Wręczenie czeków dla OSP

Do Ochotniczych Straży Pożarnych w: Wielkim Klinczu, Skorzewie, Kłobuczynie i Gostomiu trafi łącznie ponad 10 tys. zł z programu „Pomorskie OSP 2023”. Podczas spotkania we Wdzydzach marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał z samorządowcami pierwsze umowy na przekazanie dotacji celowych.

Celem programu „Pomorskie OSP” jest wsparcie dla strażaków-ochotników z całego województwa pomorskiego. Łącznie do 208 jednostek z 59 gmin trafi ponad milion złotych. Fundusze mają zostać przeznaczone na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych m. in. w sprzęt i ubrania specjalistyczne.

O Pomorskim OSP

Główną ideą przedsięwzięcia Pomorskie OSP 2023 jest wspieranie postaw obywatelskich i sprzyjanie tworzeniu warunków (także infrastrukturalnych) dla wysokiej aktywności i samoorganizacji mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Zadanie polegające na udzieleniu pomocy finansowej gminom na ich zadania własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach dotacji z Pomorskiego OSP nie więcej niż 70 % kosztów pokrywa SWP, a 30 % gmina. Całkowita wartość programu to ponad milion złotych.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej