Aktualności

Wniosek o dotację na budowę infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej w Łubianie

Gmina Kościerzyna złożyła do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój strefy przemysłowej 'Porcelana-Łubiana’ poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje rozwój strefy przemysłowej w Gminie Kościerzyna, będącej największym obszarem tego typu w powiecie. Obszar ten stanowi ważne narzędzie tworzenia miejsc pracy i siłę napędową wzrostu
gospodarczego Gminy, brakuje w nim jednak infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano m.in. budowę drogi o długości 1 km, która pozwoli na ominięcie ruchu wewnętrznego miejscowości, a także skomunikowanie wewnętrzne obszaru poprzez budowę 5 dróg dojazdowych (łączna długość 2,6 km). Zakres inwestycji obejmie też budowę sieci kanalizacji sanitarnej (2,8 km), budowę sieci wodociągowej (2,98 km) i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Łubianie w celu zwiększenia jej wydajności dla uzbrojenia nowych terenów przemysłowych (4-6 przepompowni ścieków sanitarnych, sieć wodociągowa tranzytowa).

Łączna wartość planowanych inwestycji to ponad 33 mln zł, z czego kwota wnioskowana z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi ponad 32 mln zł. Wniosek złożony został pod koniec lipca 2022 r., czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Więcej

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Więcej