Aktualności

Wniosek o dotację na budowę infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej w Łubianie

Gmina Kościerzyna złożyła do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój strefy przemysłowej 'Porcelana-Łubiana’ poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje rozwój strefy przemysłowej w Gminie Kościerzyna, będącej największym obszarem tego typu w powiecie. Obszar ten stanowi ważne narzędzie tworzenia miejsc pracy i siłę napędową wzrostu
gospodarczego Gminy, brakuje w nim jednak infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano m.in. budowę drogi o długości 1 km, która pozwoli na ominięcie ruchu wewnętrznego miejscowości, a także skomunikowanie wewnętrzne obszaru poprzez budowę 5 dróg dojazdowych (łączna długość 2,6 km). Zakres inwestycji obejmie też budowę sieci kanalizacji sanitarnej (2,8 km), budowę sieci wodociągowej (2,98 km) i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Łubianie w celu zwiększenia jej wydajności dla uzbrojenia nowych terenów przemysłowych (4-6 przepompowni ścieków sanitarnych, sieć wodociągowa tranzytowa).

Łączna wartość planowanych inwestycji to ponad 33 mln zł, z czego kwota wnioskowana z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi ponad 32 mln zł. Wniosek złożony został pod koniec lipca 2022 r., czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Aktualności

Casting! Masz szansę zagrać w filmie

Julia Kowalski (która wyreżyserowała w 2015 roku film prezentowany na festiwalu w Cannes „Znam kogoś, kto cię szuka”) realizuje kolejny film, do którego zdjęcia odbędą się w dniach 3-13 stycznia 2023 r. na Kaszubach (Kościerzyna, Wdzydze i Wielki Klincz). Twórcy filmu poszukują odtwórców ról drugoplanowych.

Więcej

Stypendia Edukacyjne Gminy Kościerzyna dla uczniów i studentów

30 listopada 2022 r. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna. Stypendia otrzymały osoby, które mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen i udziałem w olimpiadach i konkursach, ale również osiągnięciami w działalności społecznej.

Więcej

Brak wypłat dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż nie realizuje wypłat dodatku węglowego dla osób uprawnionych ze względu na brak środków finansowych przekazywanych z budżetu Państwa.

Więcej