Aktualności

Wniosek o dotację na budowę infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej w Łubianie

Gmina Kościerzyna złożyła do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój strefy przemysłowej 'Porcelana-Łubiana’ poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej”.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje rozwój strefy przemysłowej w Gminie Kościerzyna, będącej największym obszarem tego typu w powiecie. Obszar ten stanowi ważne narzędzie tworzenia miejsc pracy i siłę napędową wzrostu
gospodarczego Gminy, brakuje w nim jednak infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano m.in. budowę drogi o długości 1 km, która pozwoli na ominięcie ruchu wewnętrznego miejscowości, a także skomunikowanie wewnętrzne obszaru poprzez budowę 5 dróg dojazdowych (łączna długość 2,6 km). Zakres inwestycji obejmie też budowę sieci kanalizacji sanitarnej (2,8 km), budowę sieci wodociągowej (2,98 km) i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Łubianie w celu zwiększenia jej wydajności dla uzbrojenia nowych terenów przemysłowych (4-6 przepompowni ścieków sanitarnych, sieć wodociągowa tranzytowa).

Łączna wartość planowanych inwestycji to ponad 33 mln zł, z czego kwota wnioskowana z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi ponad 32 mln zł. Wniosek złożony został pod koniec lipca 2022 r., czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Aktualności

V BIESIADA SENIORÓW Gminy Kościerzyna w Loryńcu

W środę, 10 sierpnia 2022 r. w Loryńcu miała miejsce jubileuszowa, bo piąta już z kolei Biesiada Seniorów Gminy Kościerzyna. Udaną imprezę pod patronatem wójta Grzegorza Piechowskiego zorganizowali: Zakład Sportu, Kultury i Turystyki z dyrektorem Grzegorzem Daszkowskim, Rada Seniorów z przewodniczącą Elżbietą Brzezińską oraz wiceprzewodniczącą Ewą Nowak, Koło Gospodyń Wiejskich z prezes i sołtys Bernardą Pellowską. Oprócz wyżej wymienionych uczestników V Biesiady wspierali zawsze życzliwa seniorom sekretarz Katarzyna Knopik i zastępca wójta Grzegorz Świtała. O rozmachu imprezy świadczy wielka ilość osób przybyłych do Loryńca, bo ponad 300 seniorów.

Więcej

Za nami 1 PORCELANOWY BIEG dla dzieci

Uśmiech na twarzach dzieci i duma w sercach rodziców, tak można najprościej podsumować 1 PORCELANOWY BIEG dla dzieci, który odbył się w dniu 11 sierpnia na stadionie sportowym w Łubianie.

Więcej

Rodzinne Spływy Kajakowe w Sołectwie Czarlina

Na przełomie lipca i sierpnia, jak co roku w ramach wspólnej integracji oraz aktywnego niedzielnego wypoczynku, z inicjatywy sołtysa Czarliny organizowany jest spływ kajakowy na terenie kompleksów wodnych gminy Kościerzyna. Tegoroczny ze względu na dużą ilość chętnych rozłożono na dwa dni w odstępie dwutygodniowym.

Więcej