Aktualności

Wnioski o bon energetyczny – gdzie i jak je złożyć?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od dnia 1 sierpnia do  nieprzekraczalnego terminu 30 września 2024 r. będzie przyjmował wnioski na wypłatę nowego świadczenia jakim jest Bon Energetyczny.

Jest to świadczenie pieniężne jednorazowe, przysługujące gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 323 i 858)  za 2023r., nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku.

Uwaga, rolnicy!

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych  dochodem są także te uzyskane z gospodarstwa rolnego. Oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a więc „za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Prosimy do wniosku dołączyć zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy.

W związku z tym, iż przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, które jest ogłaszany pod koniec września za rok poprzedni wnioski w przypadku rolników będą rozpatrywane po w/w obwieszczeniu.  

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wyższej wysokości:
600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 Jak złożyć wniosek:

1. elektronicznie – przez platformę ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: kxlv779y9r lub za pomocą portalu usługowo-informacyjnego Emp@tia.

Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisem osobistym.

2. osobiście przez wnioskodawcę (w wersji papierowej) –  w budynku B – GOPS w Kościerzynie biuro nr 6 – I piętro, ul. Strzelecka 9 w godzinach:
poniedziałek: 8.00 – 13.00
wtorek: 7.30-13.00
środa:  8.00 – 17.00
czwartek: 8.00-13.00
piątek: 8.00 – 13.00

3. listownie przesyłając wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna- z dopiskiem – Bon Energetyczny.

Bardzo prosimy nie wysyłać nam z prywatnych adresów e-mail zdjęć wniosków o w/w świadczenie (nie będą rozpatrywane).

Prosimy o dostosowanie się do godzin przyjmowania wniosków oraz uważne ich przeczytanie (dochody pozyskujemy sami z dostępnych nam systemów informatycznych) i załączenie podpisanej klauzuli RODO.

 Zapraszamy Mieszkańców od 1 sierpnia br.

Sylwia Tomaszewska
Kierownik GOPS w Kościerzynie

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej