Aktualności

Wójt gminy Kościerzyna otrzymał absolutorium. Radni byli jednomyślni

Podczas piątkowej sesji Rada Gminy Kościerzyna zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu za 2021 rok. Radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2021 roku i jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium Grzegorzowi Piechowskiemu.

 Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na  dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło odpowiednio:

  • dochody ogółem: 109.560.753,87 zł, w tym: dochody bieżące: 94.117.220,98 zł i dochody majątkowe: 15.443.532,89 zł
  • wydatki ogółem: 112.541.518,41 zł, w tym: wydatki bieżące: 83.459.362,72 zł i wydatki majątkowe: 29.082.155,69 zł

W sumie na zadania inwestycyjne w 2021 roku wydatkowano w Gminie Kościerzyna kwotę 29.082.155,69 zł, co stanowi 25,84% wydatków budżetowych.

W roku 2021 Rada Gminy Kościerzyna podjęła 88 uchwał, wszystkie zostały wykonane.

Szczegółowy raport o stanie gminy Kościerzyna dostępny jest poniżej.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej