Aktualności

Wójt gminy Kościerzyna otrzymał absolutorium. Radni byli jednomyślni

Podczas piątkowej sesji Rada Gminy Kościerzyna zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu za 2021 rok. Radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2021 roku i jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium Grzegorzowi Piechowskiemu.

 Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na  dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło odpowiednio:

  • dochody ogółem: 109.560.753,87 zł, w tym: dochody bieżące: 94.117.220,98 zł i dochody majątkowe: 15.443.532,89 zł
  • wydatki ogółem: 112.541.518,41 zł, w tym: wydatki bieżące: 83.459.362,72 zł i wydatki majątkowe: 29.082.155,69 zł

W sumie na zadania inwestycyjne w 2021 roku wydatkowano w Gminie Kościerzyna kwotę 29.082.155,69 zł, co stanowi 25,84% wydatków budżetowych.

W roku 2021 Rada Gminy Kościerzyna podjęła 88 uchwał, wszystkie zostały wykonane.

Szczegółowy raport o stanie gminy Kościerzyna dostępny jest poniżej.

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej