Aktualności

Wójt gminy Kościerzyna otrzymał absolutorium. Radni byli jednomyślni

Podczas piątkowej sesji Rada Gminy Kościerzyna zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu za 2021 rok. Radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2021 roku i jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium Grzegorzowi Piechowskiemu.

 Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na  dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło odpowiednio:

  • dochody ogółem: 109.560.753,87 zł, w tym: dochody bieżące: 94.117.220,98 zł i dochody majątkowe: 15.443.532,89 zł
  • wydatki ogółem: 112.541.518,41 zł, w tym: wydatki bieżące: 83.459.362,72 zł i wydatki majątkowe: 29.082.155,69 zł

W sumie na zadania inwestycyjne w 2021 roku wydatkowano w Gminie Kościerzyna kwotę 29.082.155,69 zł, co stanowi 25,84% wydatków budżetowych.

W roku 2021 Rada Gminy Kościerzyna podjęła 88 uchwał, wszystkie zostały wykonane.

Szczegółowy raport o stanie gminy Kościerzyna dostępny jest poniżej.

Aktualności

UWAGA! Upał!

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Takie temperatury są prognozowane aż do poniedziałku 27 czerwca do godziny 20.00.

Więcej

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna.

Więcej

Jak złożyć deklarację CEEB?

Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Na dzień dzisiejszy obowiązku tego dopełniło jedynie 50% mieszkańców Gminy Kościerzyna. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

Więcej