Aktualności

Wsparcie cyfrowe Gminy Kościerzyna

Jeszcze w tym roku udało nam się zakupić sprzęt, który będzie wspierać usługi publiczne poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy oraz podległych mu jednostek.

Jest to możliwe dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego w 100% z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest budowanie cyfrowej odporności Gminy Kościerzyna na zagrożenia zewnętrzne i wzmocnienie technicznego oraz kompetencyjnego potencjału. Zakup kompatybilnej infrastruktury wraz z edukacją cyfrową pracowników podniesie poziom cyberbezpieczeństwa w Gminie Kościerzyna.

Wartość projektu „Cyfrowa Gmina” to 406 655,06 zł, z czego całość stanowi dotacja.

W ramach projektu wykonano diagnozę bezpieczeństwa cyfrowego i zakupiono m.in. nowe serwery z oprogramowaniem, urządzenia podtrzymujące działanie systemu, elementy sieci komputerowej, komputery stacjonarne i laptopy, odbędą się szkolenia dla pracowników z cyberbezpieczeństwa.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej