Aktualności

Wsparcie cyfrowe Gminy Kościerzyna

Jeszcze w tym roku udało nam się zakupić sprzęt, który będzie wspierać usługi publiczne poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy oraz podległych mu jednostek.

Jest to możliwe dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego w 100% z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest budowanie cyfrowej odporności Gminy Kościerzyna na zagrożenia zewnętrzne i wzmocnienie technicznego oraz kompetencyjnego potencjału. Zakup kompatybilnej infrastruktury wraz z edukacją cyfrową pracowników podniesie poziom cyberbezpieczeństwa w Gminie Kościerzyna.

Wartość projektu „Cyfrowa Gmina” to 406 655,06 zł, z czego całość stanowi dotacja.

W ramach projektu wykonano diagnozę bezpieczeństwa cyfrowego i zakupiono m.in. nowe serwery z oprogramowaniem, urządzenia podtrzymujące działanie systemu, elementy sieci komputerowej, komputery stacjonarne i laptopy, odbędą się szkolenia dla pracowników z cyberbezpieczeństwa.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej