Aktualności

Wspólne inwestycje drogowe powiatu kościerskiego i gminy Kościerzyna

O tym, że współpraca buduje wiadomo powszechnie. Powiedzenie sprawdza się również w kwestii współdziałania samorządów, które wspólnymi siłami realizują inwestycje. Przykładem jest kooperacja gminy Kościerzyna z powiatem kościerskim. Tylko w zeszłym roku finansowy udział naszej gminy w drogowych inwestycjach powiatowych wyniósł ponad pół miliona złotych.

W zeszłym roku realizowaliśmy kilka inwestycji istotnych i ważnych. Między innymi było to wykonanie trzech bezpiecznych przejść z budową chodników w miejscowościach: Nowa Kiszewa, Wielki Podleś i Puc. Myślę, że bardzo potrzebne inwestycje, z jednej strony zwiększające bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a z drugiej też komfort użytkowania dróg.

Grzegorz Piechowski – wójt gminy Kościerzyna

Były to trzy inwestycje z programu rządowego Bezpieczne Przejścia dla Pieszych w miejscowościach: Puc, Wielki Podleś i Nowa Kiszewa. I to była infrastruktura chodnikowa, też oświetlenie. I tutaj chylimy czoła przed gminą Kościerzyna, bo dopłaciła do tych trzech inwestycji prawie 400 tysięcy złotych

Piotr Laska – wicestarosta powiatu kościerskiego

Gmina Kościerzyna uczestniczyła również w modernizacji drogi powiatowej do Loryńca. Do wyłożenia nakładki asfaltowej nasz samorząd dołożył 50 tysięcy złotych.

Nigdy nie unikaliśmy szczególnie tych zadań, które są istotne z punkty widzenia mieszkańców naszej gminy. Bo przecież mówimy tutaj o realizacji zadań powiatowych na terenie naszej gminy. Zawsze warto współpracować, zawsze warto rozmawiać i uzgadniać to, co jest istotne i ważne. Ta część finansowa zawsze jest trudna, bo to są kolejne środki, które wydatkujemy, ale nigdy nie mówmy nie.

Grzegorz Piechowski

Musimy sobie powiedzieć, że cały powiat składa się z gmin. Powiat, jako powiat mieszkańców nie posiada, bo to są mieszkańcy poszczególnych gmin. I wszystko, co robimy, to robimy dla naszych wspólnych mieszkańców. Gdyby nie było tej współpracy z gminami, to zapewne tych inwestycji byłoby mniej. A nas cieszy to, że infrastruktura drogowa jest remontowana, czy powstaje zupełnie nowa. A też gminy cieszy to, że na ich terenie ta infrastruktura jest na godnym poziomie.

Trzeba powiedzieć, że gmina Kościerzyna wiedzie prym w tej współpracy, bo jednak najwięcej inwestycji drogowych, chodnikowych robimy we współpracy z gminą Kościerzyna

Piotr Laska

Są też perspektywy na przyszłość. Powiat i gmina przygotowują się wspólnie do realizacji ścieżki rowerowej z Małego do Wielkiego Klincza. Pierwszy etap zakończył się w zeszłym roku. Polegał na przygotowaniu dokumentacji technicznej. Gmina Kościerzyna dofinansowała to zadanie w kwocie ponad 45 tysięcy złotych. Etap budowy ma zostać wsparty z mechanizmu Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych MOF Kościerzyna oraz wkładu własnego Powiatu Kościerskiego. Ścieżka ma prowadzić do skrzyżowania w Małym Klinczu. Przypomnijmy, że projekt modernizacji drogi 221 zakłada powstanie w tym miejscu ronda, od którego ma prowadzić również ścieżka pieszo-rowerowa do miasta Kościerzyna.

Jesteśmy już również po przetargu na projekt ścieżki pieszo-rowerowej Kościerzyna – Wdzydze. Ten turystyczny projekt ma być efektem współpracy gminy, powiatu i miasta. Trwają uzgodnienia z marszałkiem województwa pomorskiego, by wpisać tę inwestycję do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W perspektywie jest kolejny projekt modernizacji drogi powiatowej na odcinku Sarnowy Wielki Podleś. Tutaj już też rozmowy wstępne prowadziliśmy. Prowadzimy też rozmowy dotyczące budowy bezpiecznego przejścia z chodnikiem w miejscowości Dębogóry z powiatem kościerskim. Także tych zadań jest wiele i mam nadzieję, że one doczekają się pozytywnego finału

Grzegorz Piechowski

Aktualności

Święto piosenki obcojęzycznej w Wielkim Klinczu

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią i wojną w Ukrainie udało się!!! 27.03.2023 r. odbył się już po raz dwunasty Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, na którym stawiło się sześć szkół z Powiatu Kościerskiego. Poziom uczestników był zdumiewający!

Więcej

Budynek C Urzędu Gminy stanie się łatwiej dostępny

Przedsiębiorstwo Budowlane „NORDECO” Sp. z o.o. z Kościerzyny podejmie przebudowy wejścia do budynku C Urzędu Gminy Kościerzyna. Celem jest dostosowanie tego miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace mają zakończyć się do końca maja.

Więcej

Zwycięstwo młodych koszykarzy z Nowego Klincza

W dniu 22 marca uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Klinczu brali udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w koszykówce dziewcząt i chłopców. Zawody rozgrywane były w Starej Kiszewie. Z turnieju po ciężkich meczach wywieźliśmy dwa pierwsze miejsca.

Więcej