Aktualności

Wspólne wiosenne sprzątanie w  Sołectwie Czarlina

23 marca 2024 r. z inicjatywy Sołtysa oraz mieszkańców sołectwa po raz kolejny przeprowadzono wspólną wiosenną akcję sprzątania dróg i poboczy przebiegających przez teren sołectwa Czarlina.

W ramach tegorocznej akcji pozbierano porzucone śmieci oraz gałęzie z poboczy dróg zagrażające bezpieczeństwu pieszych oraz pojazdom. W sprzątaniu trwającym od godz. 9.30 do 13.00 uczestniczyło 32 mieszkańców sołectwa oraz gości, w trakcie którego posprzątano pobocza na odcinku około 9 km a wynikiem czego było zebranie kilkudziesięciu kilogramów śmieci w postaci elementów pojazdów, opakowań plastikowych i papierowych, butelek, puszek po napojach itp.. Ponadto wywieziono z poboczy gałęzie zagrażające bezpieczeństwu na szlakach komunikacyjnych. Tegoroczne wspólne działanie okazało się po raz kolejny motywujące i integrujące mieszkańców oraz dbałość o swoją okolicę oraz estetykę i wizerunek sołectwa.

Zakończeniem wspólnego wiosennego sprzątania było wspólne ognisko z kiełbasą oraz nagrodzenie uczestników pamiątkowymi gadżetami a najmłodszych słodkim upominkiem. Sołtys składa serdeczne podziękowania dla osób biorących aktywny udział w sprzątaniu oraz Zakładowi Sportu i Turystyki UG Kościerzyna za okazaną pomoc i przekazane materiałów promujących Gminę Kościerzyna.                                                              

Oprac. J. Landowski

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej