Zapowiedzi

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Kalendarz wyborczy

Wyjaśnienia w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Działając zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, które zawarte zostały
w piśmie nr ZPOW-571-32/20, Urząd Gminy Kościerzyna informuje:

1)       zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy funkcjonowania Urzędu Gminy Kościerzyna, czyli do godziny 14.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ug@koscierzyna.pl Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2)       w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)   uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)   potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszeniaprzez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Zgłoszenia można również złożyć w pojemniku na korespondencję wystawionym przy wejściu do Urzędu Gminy Kościerzyna (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy funkcjonowania Urzędu Gminy Kościerzyna, czyli do godziny 14.00).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy Urząd Gminy Kościerzyna ograniczył zakres przyjmowania interesantów w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, można uzyskać pod numerem telefonu: 58 686-59-80 lub adresem e-mail: ug@koscierzyna.pl

Informacje o wyborach prezydenckich zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościerzyna:
https://koscierzyna.bip.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-rp-2020.html

Zapowiedzi

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informujemy, iż od dnia 31 marca 2020 roku do wyczerpania środków zbierane są wnioski dotyczące dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na

Więcej

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej Kalendarz wyborczy Wyjaśnienia w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

Więcej

Pudełko życia

Pudełko życia to akcja skierowana do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, która polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych pudełkach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach,

Więcej
Close Menu
Skip to content