Zapowiedzi

Wybory Sołtysa Rotembarku

W związku ze śmiercią Sołtysa Sołectwa Rotembark Wójt Gminy Kościerzyna zarządził wybory Sołtysa Sołectwa Rotembark. Datę wyborów Sołtysa wyznaczono na dzień 23 kwietnia 2023 r. Wybory zostaną przeprowadzone w sali wiejskiej w Rotembarku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Kalendarz wyborczy wyborów Sołtysa Sołectwa Rotembark

DataRodzaj czynności
Do 20 marca
2023 r.
Podanie do wiadomości wyborców terminów i miejsca wyboru Sołtysa oraz godzin funkcjonowania lokalu wyborczego
Do 31 marca
2023 r.
Powołanie przez Wójta Gminy Kościerzyna: Gminnej Komisji Wyborczej ds. wyboru Sołtysa Sołeckiej Komisji Wyborczej
Od 3 do 7 kwietnia
2023 r.
Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysa 
UWAGA:
Zgłoszenie następuje wyłącznie na druku urzędowym. Zgłoszenie musi zawierać: pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Sołtysa jest uzyskanie poparcia co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze.
Do 12 kwietnia
2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów na Sołtysa
Od 12 do 19 kwietnia
2023 r.
Wyłożenie w Urzędzie Gminy Kościerzyna spisu wyborców uprawnionych do głosowania
23 kwietnia
2023 r.
Wybory Sołtysa Sołectwa Rotembark
Do 11 maja
2023 r.
Ogłoszenie wyników wyborów

Zapowiedzi

Wybory Sołtysa Rotembarku

W związku ze śmiercią Sołtysa Sołectwa Rotembark Wójt Gminy Kościerzyna zarządził wybory Sołtysa Sołectwa Rotembark. Datę wyborów Sołtysa wyznaczono na dzień 23 kwietnia 2023 r.

Więcej

Informacja ws. sprzedaży węgla

Działając na podstawie Art. 34 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Kościerzyna informuje, że przystępuje do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych i jego sprzedaży mieszkańcom, do dnia 31.12.2022 r.

Więcej