Aktualności

Wycieczka krajoznawcza mieszkańców sołectwa Czarliny na Dolne Powiśle

W dniu 11 września 2021 roku z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czarlina po rocznej przerwie zorganizowano dla mieszkańców sołectwa  wycieczkę integracyjną do Kwidzyna i Grudziądza, w której uczestniczyło 37 osób.

Pierwszym etapem całodniowej wycieczki było zwiedzanie zespołu zamkowo-katedralnego w Kwidzynie. W trakcie zwiedzania muzeum zamku poznaliśmy kilkuset letnią historię miasta i związanych z nim budowli architektonicznych. Poza historycznymi przeznaczeniami pomieszczeń i ich wykorzystaniem w przeszłości, atrakcję stanowiły ekspozycje na wystawach  stałych. W części piwnicznej służącej w średniowieczu jako magazyny żywnościowe w przestronnych pomieszczeniach mieliśmy okazję podziwiać  ekspozycje wyrobów ze szkła, archeologiczną oraz narzędzi tortur. W gdanisku – najdłuższym w Europie (54 m) – znalazła swoje miejsce wystawa  bogato prezentująca sztukę i kulturę materialną Dolnego Powiśla (przedmioty codziennego użytku i rzeźba). Zakończeniem zwiedzania zamku była nowatorska wystawa ukazująca bogactwo przyrody Polski Północnej od środowiska wodnego do lasów i pól, która zajmowała całą kondygnacje i stanowiła doskonałą lekcję o otaczającym nas świecie roślin i zwierząt.

Następnie udaliśmy się do Katedry połączonej z zamkiem stanowiącej zespół warowny związany z kapitułą pomezańską, a w  niej krypta wielkich mistrzów, kaplica błogosławionej Doroty oraz wnętrza  Katedry z bogatą polichromią na ścianach, dzieła mistrzów  malarstwa oraz  eksponaty z różnych okresów  jej istnienia. Przekazane  wiadomości  o Kwidzynie i jego zabytkach były zasługą wspaniałych przewodników muzeum  i katedry. Opowieści były ciekawe i zostały zaprezentowane w sposób i zrozumiały dla każdego.

Na drugą część wycieczki autokarem udaliśmy do oddalonego o ponad 30 km Grudziądza. Po przybyciu na miejsce przewodnik na wstępie zaprezentowała historię miasta, następnie spacer z historią w tle  rozpoczął się od jedynej zachowanej bramy miejskiej – Bramy Wodnej, dalej biegnie wzdłuż nurtu Wisły tuż obok  malowniczego  zespołu spichrzy  z charakterystycznymi  dla miasta  ich czerwonymi murami. Z wieży Klimek na wzgórzu zamkowym podziwiać można było przepiękną panoramę miasta z  jego okolic. Zwiedzając miasto w kierunku centrum  poznaliśmy bogatą architekturę budowli powstających na przestrzeni wieków jego istnienia, między innymi  kościoły, Kolegium Jezuickie, kamienice z estetycznymi odrestaurowanymi fasadami. Zakończeniem spaceru po Grudziądzu był  Rynek z usytuowanym w jego centrum pomnikiem  Żołnierza Polskiego.  Po kilkugodzinnym spacerze był  czas na regenerację sił i dalsze indywidualne  spacery po krętych uliczkach Grudziądza. Zakończeniem całodniowej wycieczki było wspólne zdjęcie uczestników na tle zespołu  spichrzowego

Główny cele organizacyjny wycieczki  został spełniony w całości  tj.  wspólna integracja uczestników, czas na rozmowy, wspomnienia oraz wytchnienie od monotonii dnia codziennego. Korzystając z fachowej wiedzy przewodników w trakcie spacerów w przeszłość  mieliśmy okazję  poznania historii, kultury i sztuki miast związanych w przeszłości blisko z naszym regionem. Pomimo niesprzyjających prognoz, pogoda dopisała przez cały dzień.

Nadesłane: Sołtys Czarliny Józef Landowski

Na zdjęciach: wycieczka mieszkańców Czarliny

Aktualności

Dodatek osłonowy – ważne informacje

Informujemy, że od dnia 27.01.2022 r. wnioski o dodatek osłonowy należy składać w budynku C Urzędu Gminy Kościerzyna – sala posiedzeń, ul. Strzelecka 9, w godzinach 8.00-15.00 (w piątek w godzinach 8.00-14.00).

Więcej

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z programów realizowanych przez GOPS!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przystąpił do Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, które finansowane są ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Wysokość pozyskanych środków, które przeznaczone będą na wsparcie potrzebujących mieszkańców Gminy Kościerzyna, to 718 700 zł.

Więcej

Eksperci Urzędu Skarbowego w Wielkim Klinczu

W czwartek, 20 stycznia 2022 r. po południu w Sali Wiejskiej w Wielkim Klinczu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z pracownikami Urzędu Skarbowego z Kościerzyny na temat wypełniania zeznań podatkowych w 2022 r. za rok 2021 oraz z uwzględnieniem tematów związanych ze zmianami wprowadzanymi przez Polski Ład w roku bieżącym.

Więcej