Aktualności

Wyjazd studyjny sołtysów i radnych

W dniach 5-7 października grupa sołtysów i radnych z Gminy Kościerzyna gościła w partnerskiej Gminie Pniewy w Wielkopolsce. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i poznanie rozwiązań stosowanych przez partnerów.

Spotkanie rozpoczęło się od serdecznego powitania przez Burmistrza Pniew Jarosława Przewoźnego oraz pracowników urzędu miejskiego w Pniewach. Następnie grupa z Kościerzyny udała się do Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej, patronki Pniew, gdzie miała okazję poznać życie i działalność Świętej. Z sanktuarium sołtysi i radni przeszli do Łazienek Miejskich, miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców nad jeziorem pniewskim. Kierownik Referatu Promocji Anna Fliger ciekawie opowiedziała o modernizacji tego miejsca oraz jego wykorzystaniu na organizację wielu pniewskich wydarzeń kulturalnych i sportowych. W towarzystwie burmistrza zwiedzono również park miejski, który powstał po uporządkowaniu dawnego cmentarza ewangelickiego.

Wieczór grupa z Gminy Kościerzyna spędziła na spotkaniu z podróżniczką Olgą Mytnik, która ciekawie opowiedziała o pobycie w Indiach. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej nowego budynku Biblioteki  i Centrum Kultury w Pniewach, który został oddany do użytku mieszkańców w kwietniu 2022 roku.

Kolejny dzień to objazd po Gminie Pniewy i okazja do odwiedzenia takich obiektów jak Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Jawor”. Udało się zobaczyć nowoczesny Park Sokoła, porozmawiać o oświacie z dyrektorem szkoły w Nojewie, spotkać się z Sołtys Dębina i posłuchać o pomysłach na integrację lokalnej społeczności. Wieczorem zaś w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Dąbrowie odbyło się spotkanie z radnymi i sołtysami z Pniew, które pozwoliło na nawiązanie bliższych kontaktów i wymianę doświadczeń z działalności samorządowej.

W wyjeździe studyjnym do Pniew uczestniczyła grupa 22 radnych i sołtysów z Gminy Kościerzyna, którym towarzyszyli Wójt Grzegorz Piechowski i Sekretarz Gminy Katarzyna Knopik. Bardzo dziękujemy samorządowcom z Pniew za miłe przyjęcie i wiele ciekawych informacji, które udało się poznać podczas wizyty.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej