Aktualności

Wyjazd studyjny sołtysów i radnych

W dniach 5-7 października grupa sołtysów i radnych z Gminy Kościerzyna gościła w partnerskiej Gminie Pniewy w Wielkopolsce. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i poznanie rozwiązań stosowanych przez partnerów.

Spotkanie rozpoczęło się od serdecznego powitania przez Burmistrza Pniew Jarosława Przewoźnego oraz pracowników urzędu miejskiego w Pniewach. Następnie grupa z Kościerzyny udała się do Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej, patronki Pniew, gdzie miała okazję poznać życie i działalność Świętej. Z sanktuarium sołtysi i radni przeszli do Łazienek Miejskich, miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców nad jeziorem pniewskim. Kierownik Referatu Promocji Anna Fliger ciekawie opowiedziała o modernizacji tego miejsca oraz jego wykorzystaniu na organizację wielu pniewskich wydarzeń kulturalnych i sportowych. W towarzystwie burmistrza zwiedzono również park miejski, który powstał po uporządkowaniu dawnego cmentarza ewangelickiego.

Wieczór grupa z Gminy Kościerzyna spędziła na spotkaniu z podróżniczką Olgą Mytnik, która ciekawie opowiedziała o pobycie w Indiach. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej nowego budynku Biblioteki  i Centrum Kultury w Pniewach, który został oddany do użytku mieszkańców w kwietniu 2022 roku.

Kolejny dzień to objazd po Gminie Pniewy i okazja do odwiedzenia takich obiektów jak Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Jawor”. Udało się zobaczyć nowoczesny Park Sokoła, porozmawiać o oświacie z dyrektorem szkoły w Nojewie, spotkać się z Sołtys Dębina i posłuchać o pomysłach na integrację lokalnej społeczności. Wieczorem zaś w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Dąbrowie odbyło się spotkanie z radnymi i sołtysami z Pniew, które pozwoliło na nawiązanie bliższych kontaktów i wymianę doświadczeń z działalności samorządowej.

W wyjeździe studyjnym do Pniew uczestniczyła grupa 22 radnych i sołtysów z Gminy Kościerzyna, którym towarzyszyli Wójt Grzegorz Piechowski i Sekretarz Gminy Katarzyna Knopik. Bardzo dziękujemy samorządowcom z Pniew za miłe przyjęcie i wiele ciekawych informacji, które udało się poznać podczas wizyty.

Aktualności

Jubileusz 50 lat małżeństwa

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 7 grudnia w imieniu Prezydenta RP Wójt Grzegorz Piechowski wręczył medale parom zamieszkującym Gminę Kościerzyna.

Więcej

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej