Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 65) wykazuje do dzierżawy nieruchomości:

– część działki ozn. nr 220/4 i część działki nr 220/5 o łącznej pow. 1000 m2 położonych w obrębie Kłobuczyno, zapisanych w KW GD1E/00022265/6, stanowiących własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na dojazd i składowanie drewna, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 105,00 zł. plus VAT, od 2022 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– działkę ozn. nr 243/16 część o pow. 100 m2 położoną w obrębie Wieki Klincz, zapisaną w KW GD1E/00037811/7, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele rolnicze, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 11,00 zł, od 2022 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– działkę ozn. nr 338/38 część o pow. 400 m2  położoną w obrębie Dobrogoszcz, zapisaną w KW GD1E/00044435/9, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cel rekreacyjno-wypoczynkowy, okres trwania dzierżawy  3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 400,00 zł plus VAT, od 2021 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– działkę ozn. nr 28/3 o pow. 467 m2 położoną w obrębie Wdzydze, zapisaną w KW GD1E/00024996/3, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 46,70 zł plus VAT, od 2021 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

Aktualności

O nauce kaszubskiego w Łubianie na Uniwersytecie Gdańskim

Przedstawiciele szkoły w Łubianie mieli niezwykły zaszczyt przedstawić doświadczenia nauki języka kaszubskiego podczas Konferencji naukowo-dydaktycznej „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury”. Spotkanie odbyło się 21 września na Uniwersytecie Gdańskim.

Więcej

Nabór uzupełniający na powietrzne pompy ciepła

Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji powietrznej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 10.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej