Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 65) wykazuje do dzierżawy nieruchomości:

– część działki ozn. nr 220/4 i część działki nr 220/5 o łącznej pow. 1000 m2 położonych w obrębie Kłobuczyno, zapisanych w KW GD1E/00022265/6, stanowiących własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na dojazd i składowanie drewna, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 105,00 zł. plus VAT, od 2022 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– działkę ozn. nr 243/16 część o pow. 100 m2 położoną w obrębie Wieki Klincz, zapisaną w KW GD1E/00037811/7, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele rolnicze, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 11,00 zł, od 2022 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– działkę ozn. nr 338/38 część o pow. 400 m2  położoną w obrębie Dobrogoszcz, zapisaną w KW GD1E/00044435/9, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cel rekreacyjno-wypoczynkowy, okres trwania dzierżawy  3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 400,00 zł plus VAT, od 2021 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni,

– działkę ozn. nr 28/3 o pow. 467 m2 położoną w obrębie Wdzydze, zapisaną w KW GD1E/00024996/3, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, okres trwania dzierżawy 3 lata, wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym 46,70 zł plus VAT, od 2021 roku czynsz powiększony o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok  poprzedni.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

Aktualności

Zmiany w obsłudze interesantów w GOPS

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną od dnia 24 stycznia 2022 r. budynek GOPS pozostanie zamknięty, jednakże nadal będzie świadczona praca na rzecz mieszkańców. Kontakt osób z pracownikami Ośrodka realizowany bezpośrednio w jego siedzibie zostaje ograniczony do niezbędnego minimum i dotyczyć może jedynie spraw istotnych i niecierpiących zwłoki.

Więcej

Urząd Gminy zamknięty dla interesantów

W związku z coraz trudniejszą sytuacją związaną z epidemią COVID-19, w celu zachowania ciągłości pracy urzędu gminy i świadczenia usług dla mieszkańców Wójt Gminy Kościerzyna wprowadza od dnia 24 stycznia 2022 r. reorganizację pracy w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Co do zasady urząd od dnia 24 stycznia 2022 roku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie: ug@koscierzyna.pl lub telefonicznie: tel. 58 686 59 80.

Więcej

Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Więcej