Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Wykazanie do sprzedaży nieruchomości w Gminie Kościerzyna

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 1990) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

  1. położoną w obrębie Sarnowy, zapisaną w KW GD1E/00025605/3,  ozn. nr 200/3 o pow. 0,0182 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (5.MNU), zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 223,15 m2, w którym wyodrębniono jeden lokal mieszkalny zapisany w KW GD1E/00026727/1,  cena brutto 130.000,00 zł.

Opis nieruchomości: budynek po byłej szkole podstawowej, parterowy z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony, znajduje się w nim samodzielny lokal mieszkalny o pow. użytkowej 153,4 m2 zapisany w KW GD1E/00026727/1 oraz dwa pomieszczenia po byłej sali wiejskiej, budynek wpisany w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, kształt działki regularny, teren  nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą utwardzoną asfalt, teren położony w strefie  ochrony konserwatorskiej zespołu  ruralistycznego wsi. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

2.         położoną w obrębie Sarnowy, zapisaną w KW GD1E/00025605/3,  ozn. nr 200/4 o pow. 0,3818 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (5.MNU) i teren pasów technicznych (5.KT), teren położony w strefie  ochrony konserwatorskiej zespołu  ruralistycznego wsi, cena netto 200.000,00 zł. plus 46.000,00 zł.  podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki regularny, teren w części ogrodzony i nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą utwardzoną asfalt.  Obecnie została oddana w dzierżawę do 16.05.2023 r., termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

3.        położoną w obrębie Kłobuczyno, zapisaną w KW GD1E/00024659/9,  ozn. nr 250/3 o pow. 1,0274 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy produkcyjnej, magazyny i składy, rzemiosło, zabudowa usługowa (8.PU), cena netto 420.000,00 zł. plus 96.600,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki regularny, nierówny, położona przy drodze krajowej, teren pokryty  drzewami, nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą utwardzoną, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

4.        położoną w obrębie Kaliska Kościerskie, zapisana w KW GD1E/00025208/0, ozn. nr 93/1 o pow. 0,1219 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MN,U.12), cena netto 97.520,00 zł. plus 22.429,60 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

5.      lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Kościerzyna znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 4 położonym na działce nr 75/16 o pow. 752 m2 w miejscowości Ludwikowo obręb Częstkowo, zapisanej w księdze wieczystej GD1E/00044657/1, oznaczony:

– nr 4 o pow. użytkowej 77,49 m2 z pomieszczeniami przynależnymi składającymi się z kotłowni, składu opału  o łącznej powierzchni 5,04 m2 oraz piwnicy o pow. 10,41 m2 wraz z udziałem wynoszącym 130857/1000000 w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu ozn. nr 75/16, cena brutto 112.550,00 zł.

6.        położona w obrębie Łubiana, zapisana w KW GD1E/00024185/5 ozn. nr 191 o pow. 0,12 ha zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze oraz lasy (87.R,ZL),  cena brutto 14.400,00 zł.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki nieregularny, wydłużony (wąski), teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntowa nieutwardzoną. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

7.       położona w obrębie Łubiana, zapisana w KW GD1E/00024185/5 ozn. nr 154 o pow. 0,1978 ha zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze oraz lasy (87.R,ZL),   cena brutto 23.736,00 zł.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntowa nieutwardzoną.  Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

8.        położona w obrębie Wieprznica, zapisana w KW GD1E/00041340/5, ozn. nr 18/1 o pow. 0,0062 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny dróg wewnętrznych (1.KDW), cena netto 2.400,00 zł. plus 552,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

9.         położona w obrębie Wielki Klincz, zapisana w KW GD1E/00011076/4, ozn. nr 259 o pow. 0,0026 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (45.MN,U), cena netto 2.200,00 zł. plus 506,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: działka częściowo ogrodzona, kształt działki regularny, teren nie uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową utwardzoną. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

10.        położoną w obrębie Kaliska Kościerskie, zapisana w KW GD1E/00025208/0, ozn. nr 94/4 o pow. 0,0494 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MN,U.12), cena netto 34.234,00 zł. plus 7.873,82 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki regularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury techniczne, dojazd o nawierzchni utwardzonej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 27 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Bitwa Regionów, czyli kulinarna rywalizacja KGW

Osiem Kół Gospodyń Wiejskich wzięło udział w kulinarnej Bitwie Regionów, która odbyła się w minioną sobotę we Wdzydzach. Panie przygotowały i zaprezentowały tradycyjne potrawy regionalne, a stawką tej rywalizacji był awans do półfinału ogólnopolskiego konkursu.

Więcej

Wdzydze. Odbyły się I Regaty o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego

Za nami pierwsze regaty o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego! Było to wielkie święto żeglarstwa. 23 września we Wdzydzach spotkali się uczniowie z całego województwa biorący udział w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy”. Sprawdzili nabyte w trakcie obozów i warsztatów umiejętności oraz przetestowali jachty kupione w ramach projektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie zaślubin Polski z Morzem”.

Więcej

Widoczne postępy w rozbudowie oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu

Trwają intensywne prace na oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu. Inwestycja warta ponad 6,35 mln zł powinna zostać zakończona do końca grudnia 2022 roku. Oczyszczalnia ta na dzień dzisiejszy obsługuje aglomerację ściekową o nazwie „Wielki Klincz”, obejmującą następujące miejscowości: Niedamowo, Dębogóry, Wielki Podleś, Kaliska Kościerskie, Kościerska Huta, Dobrogoszcz, Mały Klincz, Skorzewo, Kościerzyna Wybudowanie, Nowa Wieś Kościerska, Nowy Klincz i Wielki Klincz.

Więcej