Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Wykazanie nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn:

– nr 47/3, 47/4 o łącznej pow. 2,04 ha, zapisaną w KW GD1E/00009311/7 położoną w obrębie Gostomie, gm. Kościerzyna, powiat kościerski, cena netto 618 000,00 zł. plus 142 140,00 zł. podatku VAT.

– nr 67/2, 67/3 o łącznej pow. 1,63 ha, zapisaną w KW GD1R/00011479/1 położoną w obrębie Niesiołowice, gm. Stężyca, powiat kartuski, cena netto 534 000,00 zł. plus 122 820,00 zł. podatku VAT.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ozn. nr działek 47/3, 47/4 położona w obrębie Gostomie przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej, teren sportu i rekreacji (1.U,US), nieruchomość ozn. nr działek 67/2, 67/3 położona w obrębie Niesiołowice przeznaczona jest pod tereny zabudowy rekreacyjnej, wolnostojącej (2.6 MR). Teren działek zalesiony, stanowi górę o wysokości 225,6 m n.p.m., częściowo ogrodzony, zabudowany budowlą podziemną schronem oraz częściami składowymi: utwardzonym placem i drogami, murem oporowym, stanowi teren po byłej jednostce wojskowej, teren części działek ozn. nr 47/4 i nr 67/3 wykorzystywany jest jako droga dojazdowa, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego. Działki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 21 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej