Aktualności

Wysokie ceny prądu powodem problemów z realizacją zadań wodociągowo-kanalizacyjnych

Gmina Kościerzyna, podobnie jak setki innych samorządów, zaapelowała do Wód Polskich o podwyższenie taryfy za dostarczenie wody i odbiór ścieków. Ta inicjatywa spowodowana była wzrostem cen, zwłaszcza wysokimi kosztami prądu dostarczanego do Zakładu Komunalnego. Nasza gmina zaproponowała stosunkowo niewielką podwyżkę opłat za wodę, która pozwoliłaby na częściowe pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii. Mimo to nasz wniosek został odrzucony przez Wody Polskie.

Pierwotna taryfa na wodę i ścieki była zatwierdzana przy cenie za 1 kWh energii elektrycznej na poziomie 0,2927 zł. A w 2022 roku cena ta wynosi już 0,9699 zł za 1kWh. Wysokość stawki za 1 kWh energii elektrycznej wzrosła więc o ponad 331%! Obecne ceny energii elektrycznej (aktualne nasze ceny prądu obowiązują do końca tego roku, jesteśmy w trakcie nowego przetargu) oscylują w granicach 1,8-2 zł za 1 kWh (to wzrost o ok. 600%!), co w jeszcze większym stopniu będzie wpływać na wzrost kosztów związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków.

Oczywistym jest, że Gmina nie przerwie dostarczania wody mieszkańcom i nie zaprzestanie również odbierania ścieków. Jednak dokładanie pieniędzy z gminnego budżetu na tak wysokim poziomie do stawek za wodę i ścieki spowoduje, że kolejni mieszkańcy nie będą mogli liczyć na doprowadzenie do ich domów sieci wodno-kanalizacyjnej. Zabraknąć może też funduszy na realizowanie innych zaplanowanych inwestycji, między innymi drogowych.

Do tej pory było tak, że wszyscy korzystający z gminnego wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej solidarnie płacili za dostarczenie wody i odbiór ścieków, tzn. rzeczywiste koszty realizacji tych zadań były dzielone na wszystkich korzystających z sieci. Obecnie coraz trudniejsze warunku prowadzenia podstawowej działalności powodują, że Gmina Kościerzyna będzie zmuszona ograniczać nie tylko inwestycje, ale być może pogorszy się jakość zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców.

Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt kolonii wynosi 1800zł., z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600 zł. do dopłaty przez rodzica.

Więcej

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

Więcej

Dziewczyny z Ceramika zapraszają na swój mecz

Po niedzielnej wygranej w Malborku z Pomezanią 4:5, nasze dziewczyny zostały samodzielnymi liderkami tabeli. Prowadzą w swojej grupie ligowej Młodzików D2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 na stadionie w Łubianie rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie wiosennej. Nasze dziewczyny podejmą chłopaków z Brdy Rytel.

Więcej