Aktualności

Wysokie ceny prądu powodem problemów z realizacją zadań wodociągowo-kanalizacyjnych

Gmina Kościerzyna, podobnie jak setki innych samorządów, zaapelowała do Wód Polskich o podwyższenie taryfy za dostarczenie wody i odbiór ścieków. Ta inicjatywa spowodowana była wzrostem cen, zwłaszcza wysokimi kosztami prądu dostarczanego do Zakładu Komunalnego. Nasza gmina zaproponowała stosunkowo niewielką podwyżkę opłat za wodę, która pozwoliłaby na częściowe pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii. Mimo to nasz wniosek został odrzucony przez Wody Polskie.

Pierwotna taryfa na wodę i ścieki była zatwierdzana przy cenie za 1 kWh energii elektrycznej na poziomie 0,2927 zł. A w 2022 roku cena ta wynosi już 0,9699 zł za 1kWh. Wysokość stawki za 1 kWh energii elektrycznej wzrosła więc o ponad 331%! Obecne ceny energii elektrycznej (aktualne nasze ceny prądu obowiązują do końca tego roku, jesteśmy w trakcie nowego przetargu) oscylują w granicach 1,8-2 zł za 1 kWh (to wzrost o ok. 600%!), co w jeszcze większym stopniu będzie wpływać na wzrost kosztów związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków.

Oczywistym jest, że Gmina nie przerwie dostarczania wody mieszkańcom i nie zaprzestanie również odbierania ścieków. Jednak dokładanie pieniędzy z gminnego budżetu na tak wysokim poziomie do stawek za wodę i ścieki spowoduje, że kolejni mieszkańcy nie będą mogli liczyć na doprowadzenie do ich domów sieci wodno-kanalizacyjnej. Zabraknąć może też funduszy na realizowanie innych zaplanowanych inwestycji, między innymi drogowych.

Do tej pory było tak, że wszyscy korzystający z gminnego wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej solidarnie płacili za dostarczenie wody i odbiór ścieków, tzn. rzeczywiste koszty realizacji tych zadań były dzielone na wszystkich korzystających z sieci. Obecnie coraz trudniejsze warunku prowadzenia podstawowej działalności powodują, że Gmina Kościerzyna będzie zmuszona ograniczać nie tylko inwestycje, ale być może pogorszy się jakość zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy

Więcej

W Gminie Kościerzyna odbyły się Dni Seniora

Prawie 1000 seniorów wzięło udział w uroczystościach, które odbyły się w Gminie Kościerzyna. W tym roku w nowej formule, przy współpracy gminnych szkół podstawowych, zorganizowano 9 spotkań, na które zaproszono osoby 60+ ze wszystkich miejscowości naszej gminy.

Więcej

Trwają przygotowania do budowy mieszkań w Małym Klinczu

3 października 2022 roku w Kolbudach kolejny raz spotkali się przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 19 pomorskich samorządów wchodzących w skład Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

Więcej