Aktualności

Wysokie ceny prądu powodem problemów z realizacją zadań wodociągowo-kanalizacyjnych

Gmina Kościerzyna, podobnie jak setki innych samorządów, zaapelowała do Wód Polskich o podwyższenie taryfy za dostarczenie wody i odbiór ścieków. Ta inicjatywa spowodowana była wzrostem cen, zwłaszcza wysokimi kosztami prądu dostarczanego do Zakładu Komunalnego. Nasza gmina zaproponowała stosunkowo niewielką podwyżkę opłat za wodę, która pozwoliłaby na częściowe pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii. Mimo to nasz wniosek został odrzucony przez Wody Polskie.

Pierwotna taryfa na wodę i ścieki była zatwierdzana przy cenie za 1 kWh energii elektrycznej na poziomie 0,2927 zł. A w 2022 roku cena ta wynosi już 0,9699 zł za 1kWh. Wysokość stawki za 1 kWh energii elektrycznej wzrosła więc o ponad 331%! Obecne ceny energii elektrycznej (aktualne nasze ceny prądu obowiązują do końca tego roku, jesteśmy w trakcie nowego przetargu) oscylują w granicach 1,8-2 zł za 1 kWh (to wzrost o ok. 600%!), co w jeszcze większym stopniu będzie wpływać na wzrost kosztów związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków.

Oczywistym jest, że Gmina nie przerwie dostarczania wody mieszkańcom i nie zaprzestanie również odbierania ścieków. Jednak dokładanie pieniędzy z gminnego budżetu na tak wysokim poziomie do stawek za wodę i ścieki spowoduje, że kolejni mieszkańcy nie będą mogli liczyć na doprowadzenie do ich domów sieci wodno-kanalizacyjnej. Zabraknąć może też funduszy na realizowanie innych zaplanowanych inwestycji, między innymi drogowych.

Do tej pory było tak, że wszyscy korzystający z gminnego wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej solidarnie płacili za dostarczenie wody i odbiór ścieków, tzn. rzeczywiste koszty realizacji tych zadań były dzielone na wszystkich korzystających z sieci. Obecnie coraz trudniejsze warunku prowadzenia podstawowej działalności powodują, że Gmina Kościerzyna będzie zmuszona ograniczać nie tylko inwestycje, ale być może pogorszy się jakość zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej