Aktualności

na zdjęciu uczestnicy wykładu podczas spotkań z nauką

XX Letnie Spotkania z Nauką

Zapraszamy na “Letnie Spotkania z Nauką” –  popularnonaukową imprezę organizowaną nad jeziorem Wdzydze przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz Uniwersytet Gdański reprezentowany przez Wydział Historyczny UG. W 2022 roku Impreza odbywa się również pod patronatem Rady Upowszechniania Nauki PAN w Warszawie.

W lipcu i sierpniu, w ramach Letnich Spotkań z Nauką, w  każdą sobotę o godzinie 20, w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie są wygłaszone  ok. 45 minutowe wykłady z różnych dyscyplin o charakterze popularnonaukowym, upowszechniające wyniki prowadzonych w Polsce badań. Po każdym wykładzie ma miejsce dyskusja, a następnie bezpośrednie spotkanie z wykładowcą.

“Letnie Spotkania z Nauką” organizowane są corocznie przede wszystkim dla mieszkańców Ziemi Kościerskiej i gości przebywających na Kaszubach. Przy Letnich Spotkaniach przyjęto zasadę, że nawet o trudnych sprawach wykładowcy powinni mówić językiem zrozumiałym dla uczniów szkoły średniej. W odróżnieniu od innych „festiwali nauki”, które zazwyczaj trwają od 2 do 3 dni i organizowane są w dużych ośrodkach miejskich, nasze „Spotkania” rozłożone są w okresie 2 miesięcy i odbywają się w sercu Kaszub. Są przez to łatwiej dostępne i pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę, ale również nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej.

Wstęp na wszystkie imprezy „Letnich Spotkań z Nauką” jest bezpłatny.

Program

  • 02.07: „Jak zachować bioróżnorodność świata – banki genów”- prof. dr hab. Magdalena Fikus (biochemiczka i wybitna popularyzatorka nauki, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, RUN PAN)
  • 09.07: „Choroby neurodegeneracyjne – dlaczego są takie groźne i czy możliwe jest ich leczenie?” – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (biolog molekularny, Uniwersytet Gdański, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej)
  • 16.07: „Dlaczego Wszechświat się rozszerza?” – dr Andrzej Hryczuk (fizyk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  • 23.07: „Ci wspaniali wikingowie w swych pancernych Volvo… Obraz Szwecji i jej mieszkańców w polskich mediach w latach 1945-1989” – prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński (historyk, prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego)
  • 30.07: „Czy da się wyceniać przyrodę tak jak sztukę?” – prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (ekolog morza, dyrektor Instytutu Oceanologii PAN)
  • 06.08: „20 lat minęło… Letnie Spotkania z Nauką w świecie nauk biologicznych” – prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek (biolog, prorektor ds. Projektów Badawczych i Doktorantów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pomysłodawca „Nocy Biologów”)
  • 13.08: „Składowisko odpadów poflotacyjnych rudy miedzi „Żelazny Most” – jedno z największych wyzwań geotechnicznych na świecie” – prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński (hydrotechnik i geomechanik, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN)
  • 20.08: „Barczewko na Warmii – historia ogniem pisana, średniowieczne zaginione miasta i urbanizacja Puszczy Galindzkiej” – dr Arkadiusz Koperkiewicz (archeolog, Uniwersytet Gdański)
  • 27.08: „Kurlandia – upadek ostatniego lenna Rzeczypospolitej” – prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki (historyk, Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego)

Więcej informacji na stronie: http://osrodek.ibwpan.gda.pl/index.php/lsn/program/

______________________________________________________________________________________

Jak dojechać na Spotkania:

– z Gdańska

– z Kościerzyny

– od szosy Wąglikowice – Wdzydze


Szczegółowych informacji o „Spotkaniach ” i „Oranżerii” udzielają reprezentanci Organizatorów:

Dr hab. inż. Marek Kulczykowskiprof. nadzw. IBW PAN
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
tel.:+58 552 20 11
e-mail: marekkulczykowski@ibwpan.gda.pl

Prof. dr hab. Ewa Kulczykowska
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Rada Upowszechniania Nauki PAN
tel.: +58 731 17 62
e-mail: ekulczykowska@iopan.gda.pl

Dr Wacław Kulczykowski
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
tel.:+58 523 24 27
e-mail: waclaw.kulczykowski@ug.edu.pl

Aktualności

Casting! Masz szansę zagrać w filmie

Julia Kowalski (która wyreżyserowała w 2015 roku film prezentowany na festiwalu w Cannes „Znam kogoś, kto cię szuka”) realizuje kolejny film, do którego zdjęcia odbędą się w dniach 3-13 stycznia 2023 r. na Kaszubach (Kościerzyna, Wdzydze i Wielki Klincz). Twórcy filmu poszukują odtwórców ról drugoplanowych.

Więcej

Stypendia Edukacyjne Gminy Kościerzyna dla uczniów i studentów

30 listopada 2022 r. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna. Stypendia otrzymały osoby, które mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen i udziałem w olimpiadach i konkursach, ale również osiągnięciami w działalności społecznej.

Więcej

Brak wypłat dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż nie realizuje wypłat dodatku węglowego dla osób uprawnionych ze względu na brak środków finansowych przekazywanych z budżetu Państwa.

Więcej