Aktualności

na zdjęciu uczestnicy wykładu podczas spotkań z nauką

XX Letnie Spotkania z Nauką

Zapraszamy na “Letnie Spotkania z Nauką” –  popularnonaukową imprezę organizowaną nad jeziorem Wdzydze przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz Uniwersytet Gdański reprezentowany przez Wydział Historyczny UG. W 2022 roku Impreza odbywa się również pod patronatem Rady Upowszechniania Nauki PAN w Warszawie.

W lipcu i sierpniu, w ramach Letnich Spotkań z Nauką, w  każdą sobotę o godzinie 20, w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie są wygłaszone  ok. 45 minutowe wykłady z różnych dyscyplin o charakterze popularnonaukowym, upowszechniające wyniki prowadzonych w Polsce badań. Po każdym wykładzie ma miejsce dyskusja, a następnie bezpośrednie spotkanie z wykładowcą.

“Letnie Spotkania z Nauką” organizowane są corocznie przede wszystkim dla mieszkańców Ziemi Kościerskiej i gości przebywających na Kaszubach. Przy Letnich Spotkaniach przyjęto zasadę, że nawet o trudnych sprawach wykładowcy powinni mówić językiem zrozumiałym dla uczniów szkoły średniej. W odróżnieniu od innych „festiwali nauki”, które zazwyczaj trwają od 2 do 3 dni i organizowane są w dużych ośrodkach miejskich, nasze „Spotkania” rozłożone są w okresie 2 miesięcy i odbywają się w sercu Kaszub. Są przez to łatwiej dostępne i pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę, ale również nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej.

Wstęp na wszystkie imprezy „Letnich Spotkań z Nauką” jest bezpłatny.

Program

  • 02.07: „Jak zachować bioróżnorodność świata – banki genów”- prof. dr hab. Magdalena Fikus (biochemiczka i wybitna popularyzatorka nauki, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, RUN PAN)
  • 09.07: „Choroby neurodegeneracyjne – dlaczego są takie groźne i czy możliwe jest ich leczenie?” – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (biolog molekularny, Uniwersytet Gdański, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej)
  • 16.07: „Dlaczego Wszechświat się rozszerza?” – dr Andrzej Hryczuk (fizyk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  • 23.07: „Ci wspaniali wikingowie w swych pancernych Volvo… Obraz Szwecji i jej mieszkańców w polskich mediach w latach 1945-1989” – prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński (historyk, prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego)
  • 30.07: „Czy da się wyceniać przyrodę tak jak sztukę?” – prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (ekolog morza, dyrektor Instytutu Oceanologii PAN)
  • 06.08: „20 lat minęło… Letnie Spotkania z Nauką w świecie nauk biologicznych” – prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek (biolog, prorektor ds. Projektów Badawczych i Doktorantów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pomysłodawca „Nocy Biologów”)
  • 13.08: „Składowisko odpadów poflotacyjnych rudy miedzi „Żelazny Most” – jedno z największych wyzwań geotechnicznych na świecie” – prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński (hydrotechnik i geomechanik, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN)
  • 20.08: „Barczewko na Warmii – historia ogniem pisana, średniowieczne zaginione miasta i urbanizacja Puszczy Galindzkiej” – dr Arkadiusz Koperkiewicz (archeolog, Uniwersytet Gdański)
  • 27.08: „Kurlandia – upadek ostatniego lenna Rzeczypospolitej” – prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki (historyk, Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego)

Więcej informacji na stronie: http://osrodek.ibwpan.gda.pl/index.php/lsn/program/

______________________________________________________________________________________

Jak dojechać na Spotkania:

– z Gdańska

– z Kościerzyny

– od szosy Wąglikowice – Wdzydze


Szczegółowych informacji o „Spotkaniach ” i „Oranżerii” udzielają reprezentanci Organizatorów:

Dr hab. inż. Marek Kulczykowskiprof. nadzw. IBW PAN
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
tel.:+58 552 20 11
e-mail: marekkulczykowski@ibwpan.gda.pl

Prof. dr hab. Ewa Kulczykowska
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Rada Upowszechniania Nauki PAN
tel.: +58 731 17 62
e-mail: ekulczykowska@iopan.gda.pl

Dr Wacław Kulczykowski
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
tel.:+58 523 24 27
e-mail: waclaw.kulczykowski@ug.edu.pl

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej