Aktualności

Z Grzybowa, Wąglikowic, Wdzydz do Łubiany bezpieczniej i bliżej

W piątek 28 października podpisana została umowa na wykonanie drogi gminnej łączącej Łubianę i Grzybowo. Budowa tej drogi otrzymała dofinansowanie z Programu Polski Ład.

Czas realizacji inwestycji przewidziany został na 11 miesięcy, na co wyraził zgodę wykonawca, którym jest firma Drogomex.

Po wybudowaniu będzie to odcinek prawie 5 km nawierzchni asfaltowej.

Najniższa cena zaproponowana w przetargu wśród 6 oferentów to kwota 5.847.777,77 zł.

Mamy nadzieję, że pod koniec przyszłego roku mieszkańcy i turyści będą mogli poruszać się nową, bezpieczniejszą i krótszą drogą gminną pomiędzy Grzybowem a Łubianą. Mamy też nadzieję, że to skrócenie dzisiejszego odcinka drogi z 10 do 5 km będzie miało wpływ na rozwój rynku pracy dla ZPS Lubiana w południowej części naszej gminy.

Za utrudnienia związane z budową drogi przepraszamy i mamy nadzieję, że będą one wynagrodzone przez zmianę nawierzchni z szutrowej na asfaltową.

Aktualności

Jubileusz 50 lat małżeństwa

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 7 grudnia w imieniu Prezydenta RP Wójt Grzegorz Piechowski wręczył medale parom zamieszkującym Gminę Kościerzyna.

Więcej

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej