Aktualności

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników na szkolenie nt. Zmiany w zakresie dopłat bezpośrednich oraz programów rolnośrodowiskowych w 2022 r. Perspektywa dopłat po 2022 r.

Ponadto ośrodek doradztwa rolniczego w Starym Polu organizuje konferencję on-line dotyczącą zdrowego żywienia. Szczegóły:

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej