Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Zapytanie ofertowe

W związku z projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Kościerzyna zwraca się z prośbą o złożenie oferty na obsługę dystrybucji węgla na podstawie umowy zawartej z Gminą.

Planowany zakres usługi świadczonej przez podmiot:

 1. odbiór węgla z miejsca wskazanego przez podmiot wprowadzający na plac do obsługi dystrybucji (wymagana dyspozycyjność wg warunków określonych przez podmiot wprowadzający),
 2. rozładunek, składowanie oraz zabezpieczenie węgla na placu,
 3. załadunek oraz ważenie węgla zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez poszczególnych mieszkańców,
 4. pokrycie ewentualnych strat lub ubytków powstałych od odbioru węgla do wydania węgla mieszkańcom.

Wymagania wobec podmiotu składającego ofertę:

 1. dysponowanie utwardzonym placem z zalegalizowaną wagą samochodową na terenie Gminy Kościerzyna lub miasta Kościerzyna pozwalającym na przechowywanie do 200 ton węgla w co najmniej 2 sortymentach,
 2. teren ogrodzony, monitorowany zapewniający zabezpieczenie węgla,
 3. stale dostępna na placu ładowarka do załadunku węgla,

W ofercie należy określić:

 1. nazwę oraz adres podmiotu obsługującego oraz adres placu, jeżeli jest inny niż adres podmiotu,
 2. godziny otwarcia puntu obsługi,
 3. wielkość placu przeznaczonego do obsługi dystrybucji,
 4. doświadczenie w sprzedaży węgla poprzez wskazanie ilości sprzedanego węgla przez podmiot obsługujący w poszczególnych latach od 2020 do 2021,
 5. ilość pojazdów wraz z wskazaniem orientacyjnej ładowności, jakimi podmiot obsługujący dysponuje do realizacji transportu węgla wraz ze wskazaniem podstawy dysponowania,
 6. koszt netto jednego tonokilometra oraz stawki podatku VAT za przewóz węgla z miejsca wskazanego przez podmiot wprowadzający na plac do obsługi sprzedaży.
 7. koszt jednej tonogodziny oczekiwania na załadunek węgla oraz stawki podatku VAT (stawkę godzinową należy podzielić przez ładowność pojazdu) – jeżeli czas oczekiwania przekroczy 3 godziny 
 8. ryczałtowy koszt pozostałej obsługi dystrybucji wg stawki za tonę sprzedanego węgla oraz stawki podatku VAT (np. koszt składowania i dozorowania, koszt załadunku na pojazdy odbierające wraz z ważeniem, koszt ewentualnych strat lub ubytków węgla).

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Kościerzyna (ul. Strzelecka 9  83-400 Kościerzyna) w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. do godz. 12.00.

Aktualności

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej

Święta Bożego Narodzenia w moim domu

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia biblioteka w Wielkim Klinczu w miesiącu listopadzie zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Święta Bożego Narodzenia w moim domu”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu jest wprowadzenie uczniów w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej