Aktualności

Zdalna nauka wcale nie musi być nudna!

Obecny stan kryzysu w naszym kraju, jakim jest pandemia koronawirusa spowodował, że dyrektorzy stanęli wobec zadania zbudowania w swoich szkołach modelu kształcenia zdalnego.

Kierując się empatią, uważnością oraz troską o uczniów i nauczycieli, chciałam znaleźć takie rozwiązanie, aby nauka zdalna była efektywna, ale też ciekawa i twórcza.

23 marca 2020 r. po uzyskaniu dostępu do Usługi Microsoft  Office 365 dla Edukacji,  rozpoczęliśmy intensywny cykl szkoleń dla nauczycieli.

Skorzystaliśmy z Webinarium zorganizowanego przez Projekt „Lekcja:Enter” pt.: „Chcę uczyć zdalnie – jak zacząć?”, do którego szczęśliwie zgłosiłam naszą szkołę jeszcze przed pandemią.

(Projekt „Lekcja:Enter”  to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół.  Są to bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży).

Potem każdy dzień wdrażania pakietu Office 365 stawał się coraz łatwiejszy. Dzięki tej usłudze nasi uczniowie mają dostęp do aplikacji Microsoft Teams, Word, PowerPoint, Excel, Forms  i znacznie więcej. Bardzo dużym zaangażowaniem wykazali się rodzice naszych uczniów, którzy dzielnie zakładali konta użytkowników, instalowali aplikacje na komputerach i smartfonach oraz  starali się zapewnić swoim dzieciom jak najlepszą jakość połączeń ze szkołą (korzystając również z użyczonego przez szkołę sprzętu komputerowego).

Aplikacja Teams służy nam teraz jako cyfrowe centrum szkolne i klasowe, jest wyposażona w wiele sposobów wspierania nauczycieli w zarządzaniu klasą.

Za pośrednictwem tej aplikacji nawiązujemy z uczniami połączenia video. To też miejsce, gdzie uczniowie  czatują z całą klasą, w grupach z innymi uczniami i bezpośrednio ze swoimi nauczycielami.

Dbając o zaangażowanie uczniów stwierdzam, że zdalna nauka wcale nie musi być nudna! Staramy się bowiem przekształcać nasze wirtualne klasy za pomocą wielu kreatywnych, interaktywnych i wszechstronnych pomysłów.

Oprócz lekcji on-line przeprowadziliśmy już np.:

– Apel z okazji Świąt Majowych z oprawą muzyczną (z udziałem zaproszonych gości z zewnątrz)

– Radę Pedagogiczną z głosowaniem i podejmowaniem uchwał on-line

– Wywiadówki z rodzicami on-line

– Zajęcia przyrodnicze on-line przeprowadzone przez pracownika WPK dla klas IV-VI

– Konkurs Ogólnopolski „Orzeł Matematyczny” on-line dla klas IV-VIII

Aplikacja Teams jest znakomitą okazją dla uczniów i nauczycieli do tworzenia i wypróbowywania cyfrowego obywatelstwa, jednocześnie się ucząc.

Dzięki takiej formie pracy zdalnej nastąpiło wzmocnienie  kompetencji zespołu nauczycielskiego, stworzenie koleżeńskiego pogotowia cyfrowego, które pozwala spokojniej i efektywniej działać z uczniami. 

Nasi uczniowie, nauczyciele, a nawet rodzice w znaczny sposób podnieśli  swoje kompetencje cyfrowe. 

Beata Murglin

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kornem

Aktualności

Ważny komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2024 roku w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w imieniu Wójta Gminy Kościerzyna działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej