Aktualności

Zebranie sprawozdawcze Zarządu Związku OSP RP Gminy Kościerzyna

Na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna w dniu 18 stycznia 2024 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościerzynie. Zebranie to zostało poprzedzone spotkaniem Prezydium, na którym podjęto uchwałę w sprawie przyznania odznaki „Za Wysługę Lat”  dla 43 strażaków z następujących jednostek:

OSP Wielki Klincz

55 lat – Stefan Lizakowski 

50 lat – Roman Fibich

XX lat – Tomasz Grabowski, Grzegorz Potrac, Tomasz Kuśmierz

XV lat – Błażej Ossowski

X lat – Seweryn Roda, Tomasz Grau, Stanisław Olszewski, Mateusz Marchewka

V lat – Mirosław Okoniewski, Kinga Tuszkowska, Adam Okoniewski, Daniel Tusk, Filip Rojchel, Piotr Socha, Adrian Gostkowski, Łukasz Flisikowski 

OSP Łubiana

XXX lat – Dariusz Jereczek, Arkadiusz Staniszewski

XXV lat – Piotr Błaszkowski, Edward Hapka

X lat –  Łukasz Jaśkiewicz, Tomasz Szarmach,  Daniel Windorbski

V lat – Marta Szymańska

OSP Kaliska Kościerskie

55 lat – Paweł Kiedrowski

50 lat – Tadeusz Dudek

XXV lat – Andrzej Etmański

XX lat – Krystian Etmański, Mariusz Kulaszewicz

XV lat – Bartłomiej Cieszyński, Dariusz Szyca, Łukasz Kiedrowski

X lat – Jarosław Bachewicz, Jarosław Miętki, Katarzyna Wochal, Krzysztof Wochal, Ireneusz Abramowski

V lat – Kacper Lemański, Adam Dułak, Agata Cieszyńska, Marek Werdenowski

Otwarcia spotkania Zarządu dokonał Wójt Gminy Kościerzyna, a zarazem Prezes ZOSP RP Grzegorz Piechowski, który powitał wszystkich uczestników, przedstawił porządek posiedzenia oraz harmonogram zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach OSP Gminy Kościerzyna. Następnie omówił sprawozdanie finansowe, obejmujące wykaz wydatków zrealizowanych z budżetu gminy Kościerzyna w 2023 roku na zadania związane z działalnością przeciwpożarową. Ogółem wyniosły one ponad 633 tys. zł

Prezentację multimedialną związaną z gospodarką paliwową oraz wypłatą ekwiwalentu strażackiego przedstawił druh Włodzimierz Ostrowski. Sprawozdanie z ilości wyjazdów do zdarzeń poszczególnych jednostek przedstawił Komendant Gminny ZOSP  RP Piotr Jankowski. W ubiegłym roku druhowie z jednostek OSP wyjeżdżali 282 razy. Były to głównie wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń, ale także do alarmów fałszywych. Sprawy organizacyjne związane z wypełnianiem dokumentacji sprawozdawczej, która winna być sporządzona podczas zebrań w jednostkach OSP, proces nadawania medali i odznaczeń przedstawił Sekretarz ZOSP RP druh Zbigniew Wyszecki. 

Po wystąpieniu Sekretarza głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie Rafał Duzowski, który podziękował druhom za zaangażowanie i wkład, jaki wnoszą jednostki podczas akcji i ćwiczeń. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo strażaków podczas wykonywanych działań ratowniczo-gaśniczych.

Teraz pora na zebrania w jednostkach OSP, które zgodnie z przyjętym harmonogramem odbywać się będą w lutym. Podczas zebrań szczegółowo omawiane będą potrzeby, zamierzenia oraz plany działań na przyszłość.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej