Aktualności

Zebranie Wiejskie Sołectwa Czarlina

W dniu 21 marca 2022 r. o godz. 16.00 w Czarlinie po rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi związanymi z epidemią COVID-19  odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Czarlina, które było pierwszym z cyklu Zebrań Wiejskich na terenie Gminy Kościerzyna.

W Zebraniu  uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Czarlina oraz zaproszenie  goście – Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski i Radny Krzysztof Bławat. Na wstępie po przywitaniu mieszkańców  i gości oraz przyjęciu porządku Zebrania sołtys Józef Landowski przedstawił  sprawozdanie z realizacji planu budżetowego za rok  2021 w Sołectwie Czarlina. Wydatki te  przyczyniły się  do poprawy infrastruktury i estetyki sołectwa. Sołtys zaprezentował również podejmowane w roku ubiegłym przedsięwzięcia integracyjne sołectwa, między innym: sprzątanie okolic dróg gminnych, rajdy rowerowe, spływ kajakowy, dzień seniora, mikołajki oraz wspomniał o udziale  mieszkańców w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy.

Następnie przedstawiono propozycję planu budżetowego na 2022 rok, którego zamierzeniami jest poprawa jakości życia mieszkańców,  estetyki wsi oraz integracja lokalnej społeczności. Sołtys złożył podziękowania mieszkańcom angażującym się w realizację tych przedsięwzięć, władzom Gminy za  pomoc w realizacji przedsięwzięć.  

Wójt Gminy przedstawił zrealizowane inwestycje na terenie sołectwa w 2021 roku oraz na terenie gminy Kościerzyna. Również zostały przedstawione przez Wójta informacje dotyczące realizowanych programów rządowych, pomocy najuboższym i mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.

W trakcie dyskusji mieszkańcy wskazywali na  głównie  nurtujące ich  problemy tj. inwestycje drogowe, poprawę infrastruktury bezpieczeństwa na drogach. Sołtys wraz Radnym Gminy Krzysztofem Bławatem w imieniu mieszkańców Sołectwa przekazali Wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu oraz Radzie Gminy Kościerzyna podziękowanie za dotychczasowe inwestycje na rzecz sołectwa, a w szczególności za budowę kolejnego odcinka drogi gminnej Skoczkowo – Czarlina, która w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości i bezpieczeństwa drogowego, z prośbą o dokończenie w całości tej inwestycji. Podziękowania  również dla Gdańskiej Stoczni REMONTOWA za poczynione inwestycje na terenie sołectwa – budowa drogi Czarlina – Czarlina Osada oraz remont mostu na rzece Wda w Czarlinie Osada.

Sporządził J. Landowski 

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej