Aktualności

Zebranie Wiejskie Sołectwa Czarlina

W dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 16.00 w Sali Wiejskiej Loryniec odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Czarlina, które rozpoczęło  cykl zebrań wiejskich na terenie Gminy Kościerzyna. W zebraniu  uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy sołectwa Czarlina oraz zaproszeni  goście  – Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski, Zastępca Wójta  Grzegorz Świtała, Radny Krzysztof Bławat oraz dzielnicowy KPP w Kościerzynie st. asp. Dawid Hering.

Po przywitaniu mieszkańców oraz gości w pierwszej części Zebrania Wiejskiego Sołtys Czarliny przedstawił sprawozdanie z realizacji planu budżetu za rok 2022 oraz propozycji  planu wydatków na rok 2023. Sprawozdanie jak i plan zostały przyjęte przez mieszkańców.  Zrealizowane przedsięwzięcia w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy infrastruktury i estetyki sołectwa, natomiast przyjęte propozycje planu na rok 2023 zmierzają do poprawy wizerunku estetycznego sołectwa. Mijający rok obfitował w wielość organizowanych imprez mających charakter spotkań integracyjnych – wiążących lokalną społeczność między innymi rajdy rowerowe, spływy kajakowe, spotkania plenerowe oraz imprezy organizowane przez Urząd Gminy.

Wójt Gminy Grzegorz Piechowski przedstawił  postulaty mieszkańców Czarliny z 21 marca  2022 roku oraz stan ich realizacji na terenie Sołectwa w 2022 roku. Ponadto tematami wiodącymi podczas Zebrania Wiejskiego były wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa powiązana z bezpieczeństwem mieszkańców na drogach Sołectwa Czarlina oraz oświata i kultura.  Również zostały omówione przez Wójta inwestycje zrealizowane w 2022 r. na terenie Gminy Kościerzyna, jak i planowane na 2023 r. oraz zapoznano uczestników Zebrania ze realizowanymi  programami rządowymi oraz  pomocy mieszkańcom Gminy  mającymi na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Sołtys wraz Radą Sołecka w imieniu mieszkańców Sołectwa przekazali  podziękowania  Wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu, pani Skarbnik oraz Radzie Gminy Kościerzyna za dotychczasową pomoc oraz wsparcie inwestycyjne na rzecz sołectwa  Czarlina.

Sporządził Sołtys J. Landowski 

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej