Aktualności

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościerzynie

11 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu ZOSP RP Grzegorz Piechowski, który powitał wszystkich uczestników oraz przedstawił harmonogram posiedzenia i zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach OSP Gminy Kościerzyna. Następnie omówił sprawozdanie finansowe, obejmujące wykaz wydatków zrealizowanych z budżetu gminy Kościerzyna w 2022 roku na zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP. Ogółem wyniosły one ponad 462 tys. zł.

Prezentację multimedialną związaną ze statystyką działań OSP i rozliczeń finansowych zaprezentował druh Włodzimierz Ostrowski. Sprawozdanie z wyjazdów do zdarzeń poszczególnych jednostek przedstawił Komendant ZOSP RP Piotr Jankowski. Natomiast sprawy dotyczące wypełniania dokumentacji sprawozdawczej oraz proces nadawania medali i odznaczeń omówił Sekretarz ZOSP RP Zbigniew Wyszecki. Po wystąpieniu Sekretarza głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie Tomasz Klinkosz, który przedstawił zebranym planowane szkolenia oraz kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nie zabrakło również podziękowań dla druhów jednostek OSP za ich zaangażowanie oraz wkład jaki wnoszą podczas ćwiczeń i akcji, które to w swoich przemówieniach wygłosili Komendant PSP Tomasz Klinkosz i Wójt Gminy Kościerzyna, a zarazem Prezes Zarządu ZOSP RP Grzegorz Piechowski.

Aktualności

Konkurs plastyczny w Wielkim Klinczu „Mój wymarzony prezent pod choinkę”

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia na przełomie miesięcy listopad – grudzień Biblioteka w Wielkim Klinczu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój wymarzony prezent pod choinkę”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów  w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej

Korne. Tydzień Szczęścia w szkole

Od 27 listopada do 01 grudnia w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Konem odbył się TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE, w ramach zapewniania dobrostanu (well-being) dla całej społeczności szkolnej. J

Więcej