Aktualności

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościerzynie

11 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu ZOSP RP Grzegorz Piechowski, który powitał wszystkich uczestników oraz przedstawił harmonogram posiedzenia i zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach OSP Gminy Kościerzyna. Następnie omówił sprawozdanie finansowe, obejmujące wykaz wydatków zrealizowanych z budżetu gminy Kościerzyna w 2022 roku na zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP. Ogółem wyniosły one ponad 462 tys. zł.

Prezentację multimedialną związaną ze statystyką działań OSP i rozliczeń finansowych zaprezentował druh Włodzimierz Ostrowski. Sprawozdanie z wyjazdów do zdarzeń poszczególnych jednostek przedstawił Komendant ZOSP RP Piotr Jankowski. Natomiast sprawy dotyczące wypełniania dokumentacji sprawozdawczej oraz proces nadawania medali i odznaczeń omówił Sekretarz ZOSP RP Zbigniew Wyszecki. Po wystąpieniu Sekretarza głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie Tomasz Klinkosz, który przedstawił zebranym planowane szkolenia oraz kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nie zabrakło również podziękowań dla druhów jednostek OSP za ich zaangażowanie oraz wkład jaki wnoszą podczas ćwiczeń i akcji, które to w swoich przemówieniach wygłosili Komendant PSP Tomasz Klinkosz i Wójt Gminy Kościerzyna, a zarazem Prezes Zarządu ZOSP RP Grzegorz Piechowski.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej