Aktualności

Zestawienie inwestycji drogowych w 2021 roku

Mimo roku pandemicznego, na terenie gminy Kościerzyna intensywnie prowadzone były inwestycje drogowe.

Niektóre zadania zostały rozpoczęte pod koniec roku, ich zakończenie planowane jest na pierwszą połowę obecnego roku. Przygotowane zostały również dokumentacje techniczne do inwestycji planowanych na 2022 rok, których realizacja uzależniona jest od uzyskania dotacji ze środków zewnętrznych.

Poniżej tabela z zestawieniem zrealizowanych remontów, przebudów dróg i chodników w 2021 roku.

ZadanieMiejscowośćDługość w metrachKoszt w złotówkach
1.Budowa nowej drogi gminnej z płyt i tłucznia na
ul. Róży Ostrowskiej do osiedla domków letniskowych
WDZYDZE700 m134 802 zł
2.Budowa asfaltowej drogi gminnej ul. Spokojna
w Skorzewie
SKORZEWO405 m609 883 zł
3.Budowa odwodnienia na drodze w DąbrówceDĄBRÓWKA20 830 zł
4.Dokumentacja techniczna drogi gminnej w Małym Klinczu na ulicy Rzemieślniczej i Akacjowej do drogi powiatowej (projekt złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)MAŁY KLINCZ37 781 zł
5.Budowa drogi gminnej z płyt drogowych między Czarliną a Czarliną Osada (sfinansowane ze środków Gdańskiej Stoczni Remontowej)CZARLINA670 m987 589 zł
6.Przebudowa drogi gminnej ul. Wczasowa
w miejscowości Nowy Klincz.
NOWY KLINCZ83 m39 014 zł
7.Przebudowa odcinka drogi gminnej przy blokach
w Małym Klinczu.
MAŁY KLINCZ162 m144 940 zł
8.Odwodnienie na ul. Spokojnej w KłobuczynieKŁOBUCZYNO16 949 zł
9.Odwodnienie na ul. Przyjaznej KorneKORNE9 643 zł
10.Uzupełnienie płyt na ul. Ogrodowej w Wielkim KlinczuWIELKI KLINCZ20 000 zł
11.Dokumentacja techniczna drogi gminnej Puc – Dobrogoszcz (projekt złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)PUC, DOBROGOSZCZ44 300 zł
12.Dokumentacja techniczna drogi gminnej Niedamowo – Hamemberg (projekt złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)NIEDAMOWO, HAMEMBERG63 591 zł
13.Remont nawierzchni na drodze gminnej Szenajda – StawiskaSZENAJDA648 m180 029 zł
14.Remont nawierzchni na drodze gminnej Skorzewo – CzęstkowoCZĘSTKOWO671 m328 920 zł
15.Remont nawierzchni oraz przebudowa drogi gminnej ul. Długa w ŁubianieŁUBIANA960 m946 809 zł
16.Remont nawierzchni po przebudowie wodociągu Skorzewo, ul. Peplińskiego i ZdrojewskiegoSKORZEWO119,3 m222 119 zł
17.Remont nawierzchni i wzmocnienie konstrukcji kładki pieszo-rowerowej w Czarlina Osada (sfinansowane ze środków Gdańskiej Stoczni Remontowej)CZARLINA25 m57 000 zł
18.Budowa kolejnego odcinka drogi gminnej Skoczkowo – Czarlina (dofinansowanie
z „funduszu dróg śródpolnych”)
SKOCZKOWO660 m325 000 zł
19.Budowa dróg gminnych w Kościerskiej Hucie (dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych)KOŚCIERSKA HUTA1062 m1 906 589 zł
20.Remont drogi gminnej nr 187027G na odcinku Kościerska Huta – Nowa Wieś Kościerska (dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)KOŚCIERSKA HUTA, NOWA WIEŚ KOŚCIERSKA1527 m1 066 249 zł
21.Ścieżka pieszo-rowerowa Kościerzyna-Wielki Klincz. Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim (dofinansowanie RPO WP)WIELKI KLINCZ2563 m2 349 924 zł
22.Ścieżka pieszo-rowerowa Kościerzyna-Sarnowy. Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim (dofinansowanie RPO WP) TRWA REALIZACJASARNOWY2099 m1 505 231 zł
23.Budowa drogi gminnej Korne – Owśnice (dofinansowanie środki Covid’owe oraz Nadleśnictwo Kościerzyna) TRWA REALIZACJAKORNE, OWŚNICE3818 m6 855 644 zł
24.Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 187135G we Wdzydzach (dofinansowanie program Bezpiecznych Przejść) TRWA REALIZACJAWDZYDZE274 696 zł
25.Remont wraz z przebudową drogi gminnej
ul. Stolema we Wdzydzach TRWA REALIZACJA
WDZYDZE703 m1 416 662 zł
RAZEM:16,8 km19 364 195 zł

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy

Więcej

W Gminie Kościerzyna odbyły się Dni Seniora

Prawie 1000 seniorów wzięło udział w uroczystościach, które odbyły się w Gminie Kościerzyna. W tym roku w nowej formule, przy współpracy gminnych szkół podstawowych, zorganizowano 9 spotkań, na które zaproszono osoby 60+ ze wszystkich miejscowości naszej gminy.

Więcej

Trwają przygotowania do budowy mieszkań w Małym Klinczu

3 października 2022 roku w Kolbudach kolejny raz spotkali się przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 19 pomorskich samorządów wchodzących w skład Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

Więcej