Aktualności

Złóż wniosek o stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne.

Formularze wniosku dostępne są w tut. Ośrodku (budynek „B”) lub na stronie BIP GOPS Kościerzyna. Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące dochodów za miesiąc VIII 2021r. Dokumenty należy składać w terminie od dnia 01.09.2021r. do dnia 15.09.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie (pokój nr 8).

Jednym z warunków uzyskania stypendium szkolnego jest dochód niższy niż kryterium dochodowe ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej), które w roku wynosi 528,00zł netto na 1 osobę w rodzinie oraz kryterium dysfunkcji.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna dostępnym pod wskazanym adresem:

https://koscierzyna.bip.gov.pl/uchwaly-z-2021-roku/nr-vi-284-21.html

Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

– faktur VAT wystawionych imiennie na wnioskodawcę,

– imiennych biletów miesięcznych wystawionych na ucznia,

– dowodów wpłaty bądź pisemnych oświadczeń wystawionych przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia

Data wystawienia dokumentu, o którym mowa powyżej, powinna zawierać się w okresach:

– od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia w trakcie realizacji stypendium za okres wrzesień – grudzień

– od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w trakcie realizacji stypendium za okres styczeń- czerwiec, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających zakup podręczników szkolnych, które podlegają całkowitej lub częściowej refundacji za dany rok szkolny, za stypendia przyznane w okresie wrzesień – czerwiec.

Powyższe dokumenty należy przedstawić w ORYGINALE.

Osoba upoważniona do kontaktu – Aleksandra Bielawa tel. 58 686-65-57

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej