Aktualności

Złóż wniosek o stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne.

Formularze wniosku dostępne są w tut. Ośrodku (budynek „B”) lub na stronie BIP GOPS Kościerzyna. Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące dochodów za miesiąc VIII 2021r. Dokumenty należy składać w terminie od dnia 01.09.2021r. do dnia 15.09.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie (pokój nr 8).

Jednym z warunków uzyskania stypendium szkolnego jest dochód niższy niż kryterium dochodowe ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej), które w roku wynosi 528,00zł netto na 1 osobę w rodzinie oraz kryterium dysfunkcji.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna dostępnym pod wskazanym adresem:

https://koscierzyna.bip.gov.pl/uchwaly-z-2021-roku/nr-vi-284-21.html

Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

– faktur VAT wystawionych imiennie na wnioskodawcę,

– imiennych biletów miesięcznych wystawionych na ucznia,

– dowodów wpłaty bądź pisemnych oświadczeń wystawionych przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia

Data wystawienia dokumentu, o którym mowa powyżej, powinna zawierać się w okresach:

– od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia w trakcie realizacji stypendium za okres wrzesień – grudzień

– od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w trakcie realizacji stypendium za okres styczeń- czerwiec, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających zakup podręczników szkolnych, które podlegają całkowitej lub częściowej refundacji za dany rok szkolny, za stypendia przyznane w okresie wrzesień – czerwiec.

Powyższe dokumenty należy przedstawić w ORYGINALE.

Osoba upoważniona do kontaktu – Aleksandra Bielawa tel. 58 686-65-57

Aktualności

Casting! Masz szansę zagrać w filmie

Julia Kowalski (która wyreżyserowała w 2015 roku film prezentowany na festiwalu w Cannes „Znam kogoś, kto cię szuka”) realizuje kolejny film, do którego zdjęcia odbędą się w dniach 3-13 stycznia 2023 r. na Kaszubach (Kościerzyna, Wdzydze i Wielki Klincz). Twórcy filmu poszukują odtwórców ról drugoplanowych.

Więcej

Stypendia Edukacyjne Gminy Kościerzyna dla uczniów i studentów

30 listopada 2022 r. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna. Stypendia otrzymały osoby, które mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen i udziałem w olimpiadach i konkursach, ale również osiągnięciami w działalności społecznej.

Więcej

Brak wypłat dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż nie realizuje wypłat dodatku węglowego dla osób uprawnionych ze względu na brak środków finansowych przekazywanych z budżetu Państwa.

Więcej