Aktualności

Złożono wnioski do Polskiego Ładu

Do programu Polski Ład Gmina Kościerzyna złożyła trzy wnioski na dofinansowanie w kwocie 26,1 mln zł.

Tytuł: Rozwiązanie gospodarki ściekowej południowej części Gminy Kościerzyna

Inwestycja w oczyszczalnię ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla obszarów znajdujących się w południowej części Gminy Kościerzyna, w tym skanalizowanie między innymi miejscowości Czarlina, Loryniec i Wąglikowice. W ramach zadania wybudowane zostanie ok. 25 km rurociągów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i ok. 9,1 km kanalizacji grawitacyjnej oraz kilka przepompowni ścieków. Z nowej infrastruktury korzystać będzie około 780 osób (RLM) przez cały rok i dodatkowo kilkuset turystów w sezonie letnim.

Przewidziane koszty inwestycji to 13 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 95%.

Tytuł: Budowa hali sportowej w Łubianie

Budowa nowej pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, widownią oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Kształcenia w Łubianie (przedszkole, zerówka, szkoła podstawowa). Powierzchnia zabudowy 1387,6m2. Ogrzewanie gazowe, instalacja fotowoltaiczna, parking, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Gmina posiada już dokumentację projektową i jest gotowa do realizacji tego zadania.

Koszty zgodnie z kosztorysem to 10 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 90%.

Tytuł: Budowa drogi gminnej Łubiana – Grzybowo

Zadanie polega na wybudowaniu drogi gminnej o długości 5 km, łączącej miejscowość Łubiana zlokalizowaną przy drodze krajowej nr 20 z miejscowością Grzybowo zlokalizowaną przy drodze powiatowej relacji Kościerzyna – Wdzydze. Realizacja zadania jest istotna nie tylko ze względu na poprawę stanu sieci dróg lokalnych, ale także stanowi strategiczne połączenie drogowe DK20 z atrakcyjnymi i obleganymi przez turystów Wdzydzami w Gminie Kościerzyna. Planuje się budowę od podstaw drogi dojazdowej, z podbudową, nawierzchnia asfaltowa 2×1, budowa poboczy i odwodnienia.

Szacowana wartość inwestycji to 5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 95%.

Mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcia i uzyskanie wszystkich dofinansowań tych ważnych dla Gminy Kościerzyna inwestycji.

Aktualności

Dodatek osłonowy – ważne informacje

Informujemy, że od dnia 27.01.2022 r. wnioski o dodatek osłonowy należy składać w budynku C Urzędu Gminy Kościerzyna – sala posiedzeń, ul. Strzelecka 9, w godzinach 8.00-15.00 (w piątek w godzinach 8.00-14.00).

Więcej

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z programów realizowanych przez GOPS!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przystąpił do Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, które finansowane są ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Wysokość pozyskanych środków, które przeznaczone będą na wsparcie potrzebujących mieszkańców Gminy Kościerzyna, to 718 700 zł.

Więcej

Eksperci Urzędu Skarbowego w Wielkim Klinczu

W czwartek, 20 stycznia 2022 r. po południu w Sali Wiejskiej w Wielkim Klinczu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z pracownikami Urzędu Skarbowego z Kościerzyny na temat wypełniania zeznań podatkowych w 2022 r. za rok 2021 oraz z uwzględnieniem tematów związanych ze zmianami wprowadzanymi przez Polski Ład w roku bieżącym.

Więcej