Aktualności

Złożono wnioski do Polskiego Ładu

Do programu Polski Ład Gmina Kościerzyna złożyła trzy wnioski na dofinansowanie w kwocie 26,1 mln zł.

Tytuł: Rozwiązanie gospodarki ściekowej południowej części Gminy Kościerzyna

Inwestycja w oczyszczalnię ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla obszarów znajdujących się w południowej części Gminy Kościerzyna, w tym skanalizowanie między innymi miejscowości Czarlina, Loryniec i Wąglikowice. W ramach zadania wybudowane zostanie ok. 25 km rurociągów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i ok. 9,1 km kanalizacji grawitacyjnej oraz kilka przepompowni ścieków. Z nowej infrastruktury korzystać będzie około 780 osób (RLM) przez cały rok i dodatkowo kilkuset turystów w sezonie letnim.

Przewidziane koszty inwestycji to 13 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 95%.

Tytuł: Budowa hali sportowej w Łubianie

Budowa nowej pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, widownią oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Kształcenia w Łubianie (przedszkole, zerówka, szkoła podstawowa). Powierzchnia zabudowy 1387,6m2. Ogrzewanie gazowe, instalacja fotowoltaiczna, parking, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Gmina posiada już dokumentację projektową i jest gotowa do realizacji tego zadania.

Koszty zgodnie z kosztorysem to 10 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 90%.

Tytuł: Budowa drogi gminnej Łubiana – Grzybowo

Zadanie polega na wybudowaniu drogi gminnej o długości 5 km, łączącej miejscowość Łubiana zlokalizowaną przy drodze krajowej nr 20 z miejscowością Grzybowo zlokalizowaną przy drodze powiatowej relacji Kościerzyna – Wdzydze. Realizacja zadania jest istotna nie tylko ze względu na poprawę stanu sieci dróg lokalnych, ale także stanowi strategiczne połączenie drogowe DK20 z atrakcyjnymi i obleganymi przez turystów Wdzydzami w Gminie Kościerzyna. Planuje się budowę od podstaw drogi dojazdowej, z podbudową, nawierzchnia asfaltowa 2×1, budowa poboczy i odwodnienia.

Szacowana wartość inwestycji to 5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 95%.

Mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcia i uzyskanie wszystkich dofinansowań tych ważnych dla Gminy Kościerzyna inwestycji.

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej