Aktualności

Złożono wnioski do Polskiego Ładu

Do programu Polski Ład Gmina Kościerzyna złożyła trzy wnioski na dofinansowanie w kwocie 26,1 mln zł.

Tytuł: Rozwiązanie gospodarki ściekowej południowej części Gminy Kościerzyna

Inwestycja w oczyszczalnię ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla obszarów znajdujących się w południowej części Gminy Kościerzyna, w tym skanalizowanie między innymi miejscowości Czarlina, Loryniec i Wąglikowice. W ramach zadania wybudowane zostanie ok. 25 km rurociągów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i ok. 9,1 km kanalizacji grawitacyjnej oraz kilka przepompowni ścieków. Z nowej infrastruktury korzystać będzie około 780 osób (RLM) przez cały rok i dodatkowo kilkuset turystów w sezonie letnim.

Przewidziane koszty inwestycji to 13 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 95%.

Tytuł: Budowa hali sportowej w Łubianie

Budowa nowej pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, widownią oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Kształcenia w Łubianie (przedszkole, zerówka, szkoła podstawowa). Powierzchnia zabudowy 1387,6m2. Ogrzewanie gazowe, instalacja fotowoltaiczna, parking, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Gmina posiada już dokumentację projektową i jest gotowa do realizacji tego zadania.

Koszty zgodnie z kosztorysem to 10 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 90%.

Tytuł: Budowa drogi gminnej Łubiana – Grzybowo

Zadanie polega na wybudowaniu drogi gminnej o długości 5 km, łączącej miejscowość Łubiana zlokalizowaną przy drodze krajowej nr 20 z miejscowością Grzybowo zlokalizowaną przy drodze powiatowej relacji Kościerzyna – Wdzydze. Realizacja zadania jest istotna nie tylko ze względu na poprawę stanu sieci dróg lokalnych, ale także stanowi strategiczne połączenie drogowe DK20 z atrakcyjnymi i obleganymi przez turystów Wdzydzami w Gminie Kościerzyna. Planuje się budowę od podstaw drogi dojazdowej, z podbudową, nawierzchnia asfaltowa 2×1, budowa poboczy i odwodnienia.

Szacowana wartość inwestycji to 5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 95%.

Mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcia i uzyskanie wszystkich dofinansowań tych ważnych dla Gminy Kościerzyna inwestycji.

Aktualności

Wręczenie stypendiów edukacyjnych

Informujemy, że wręczenie Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna – Edycja 2022 odbędzie się w środę – 30 listopada br. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9.

Więcej

Kaszubskie warsztaty w Skorzewie

Zakończyły się warsztaty w ramach projektu ,,Wspólnie i wesoło wśród kaszubskich barw” przygotowanego przez Stowarzyszenie „Aktywni Kaszubi”- Skorzewo, a finansowanego przez Gminę Kościerzyna.

Więcej

Zgłoś swój projekt do Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna

Gmina Kościerzyna i Miasto Kościerzyna ogłaszają nabór przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju miasta i gminy. Celem tego działania jest identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, które mogą być uwzględnione w „Strategii terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”. Dokument ten jest niezbędny do realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027.

Więcej