Aktualności

Zmarł Sołtys Rotembarku Sylwester Szwichtenberg

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 8 marca 2023 r. zmarł Sylwester Szwichtenberg, długoletni Sołtys Sołectwa Rotembark.

Śp. Sylwester Szwichtenberg był cenionym społecznikiem i działaczem samorządowym. Funkcję Sołtysa sprawował od 30 lat. Zawsze pomocny, życzliwy i pracowity. Bardzo zaangażowany w sprawy mieszkańców, nigdy nikomu nie odmówił wsparcia. Odpowiedzialnie traktował służbę Sołtysa, wielokrotnie pomagał rozwiązywać trudne problemy, służył dobrym słowem i poradą.

Rodzinie i bliskim śp. Sylwestra Szwichtenberga składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski wraz z pracownikami urzędu gminy

Rada Gminy Kościerzyna

Sołtysi Sołectw Gminy Kościerzyna

Msza święta żałobna odbędzie się w sobotę 11 marca o godzinie 9.30 w kościele pw. Św. Trójcy w Kościerzynie, po czym nastąpi ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Kościerzynie.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej