Aktualności

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna informuje, iż Decyzją nr GD.RZT.70.19.2023.DP.8 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 5 maja 2023 r. nastąpiło skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kościerzyna na okres 3 lat.

Nowa taryfa wod-kan obowiązuje w okresach: od 17.05.2023 r. do 16.05.2024 r., od 17.05.2024 r. do 16.05.2025 r. oraz  od 17.05.2025 r. do 16.05.2026 r.

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spowodowana jest wzrostem cen energii elektrycznej, która jest jednym z największych kosztów utrzymania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieWysokość cen i stawek opłatJednostka miary
od 17.05.2023 do 16.05.2024od 17.05.2024 do 16.05.2025od 17.05.2025 do 16.05.2026
1234546
1Grupa I gospodarstwa domoweCena za dostarczoną wodę  3,303,403,44zł/m³  
2Grupa II pozostaliCena za dostarczoną wodę  3,643,743,78zł/m³  
3Grupa III Woda do celów przeciwpożarowychCena za dostarczoną wodę  3,753,863,90zł/m³  
Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieWysokość cen i stawek opłatJednostka miary
od 17.05.2023 do 16.05.2024od 17.05.2024 do 16.05.2025od 17.05.2025 do 16.05.2026
1234546
1Grupa I Gospodarstwa domoweStawka opłaty abonamentowej3,953,953,95    zł/odbiorcę/m-c  
2Grupa II pozostaliStawka opłaty abonamentowej3,953,953,95zł/odbiorcę/m-c  
3Grupa III Woda do celów przeciwpożarowychStawka opłaty abonamentowej3,953,953,95zł/odbiorcę/m-c  
Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieWysokość cen i stawek opłatJednostka miary
od 17.05.2023 do 16.05.2024od 17.05.2024 do 16.05.2025od 17.05.2025 do 16.05.2026
1234546
1.Grupa I Gospodarstwa domoweCena za odprowadzone ścieki7,087,277,35  zł/m³
2Grupa II pozostaliCena za odprowadzone ścieki7,087,277,35zł/m³

Do cen i stawek wskazanych powyżej dolicza się 8% podatek VAT.

Aktualności

Nagrody dla sportowców

24 maja wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i podnoszenie kultury fizycznej w gminie Kościerzyna za rok 2022.

Więcej