Aktualności

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” – prefinansowanie

Dobra wiadomość dla osób zamierzających skorzystać z popularnego programu „Czyste Powietrze”. Na wymianę starego pieca węglowego (tzw. kopciucha) oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci dostaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie wyższe o 10 tys. zł.

Teraz w przypadku osób o niskich dochodach maksymalna dotacja może wynieść nawet 79 tys. zł. Zmiana zasad umożliwia Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). Warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu (wg dostępnego wzoru umowy). W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona zostanie dotacja z prefinansowaniem jest krótszy i wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kościerzyna: https://koscierzyna.pl/program-czyste-powietrze-2/

Jednocześnie informujemy o zmianach godzin funkcjonowania Punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (Urząd Gminy Kościerzyna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Strzelecka 9, budynek C, pokój 1B). Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczenie dofinansowania prowadzi pani Monika Jażdżewska w następujących dniach i godzinach:

do końca sierpnia 2022 r.:

  • poniedziałek od 13.30 – 15.30,
  • środa 15.00 – 17.00
  • piątek 8.00 – 14.00

od 1 września 2022 r.:

  • środa 13.00 – 17.00
  • piątek 8.00 – 14.00

Przypominamy, że na wypełnienie wniosku i rozliczenie należy umówić się telefonicznie: nr 58 – 6865600 i przygotować niezbędne dokumenty.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej