Aktualności

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” – prefinansowanie

Dobra wiadomość dla osób zamierzających skorzystać z popularnego programu „Czyste Powietrze”. Na wymianę starego pieca węglowego (tzw. kopciucha) oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci dostaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie wyższe o 10 tys. zł.

Teraz w przypadku osób o niskich dochodach maksymalna dotacja może wynieść nawet 79 tys. zł. Zmiana zasad umożliwia Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). Warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu (wg dostępnego wzoru umowy). W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona zostanie dotacja z prefinansowaniem jest krótszy i wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kościerzyna: https://koscierzyna.pl/program-czyste-powietrze-2/

Jednocześnie informujemy o zmianach godzin funkcjonowania Punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (Urząd Gminy Kościerzyna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Strzelecka 9, budynek C, pokój 1B). Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczenie dofinansowania prowadzi pani Monika Jażdżewska w następujących dniach i godzinach:

do końca sierpnia 2022 r.:

  • poniedziałek od 13.30 – 15.30,
  • środa 15.00 – 17.00
  • piątek 8.00 – 14.00

od 1 września 2022 r.:

  • środa 13.00 – 17.00
  • piątek 8.00 – 14.00

Przypominamy, że na wypełnienie wniosku i rozliczenie należy umówić się telefonicznie: nr 58 – 6865600 i przygotować niezbędne dokumenty.

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej