Aktualności

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu została uroczyście przekazana do eksploatacji.

Dzięki tej modernizacji będziemy mogli podłączać do naszej oczyszczalni ścieków kolejne domostwa, nie tylko znajdujące się już dzisiaj w aglomeracji Wielkiego Klincza, a przypomnę, że ona dotyczy ponad 12 miejscowości, ale też miejscowości spoza aglomeracji. Tutaj mam na myśli Kłobuczyno, gdzie już dzisiaj budujemy sieć kanalizacji sanitarnej i z tej miejscowości już w przyszłym roku, albo może i już w tym roku, będą płynąć ścieki. W przyszłości planujemy jeszcze poszerzenie o miejscowości Puc i Dąbrówka

Grzegorz Piechowski – wójt gminy Kościerzyna

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma New Water.

Dzisiaj oczyszczalnia ścieków ma takie możliwości, jakie pozwalają na przyjęcie takiej ilości ścieków, jakie pozwalają zabezpieczyć potrzeby środowiskowe i potrzeby społeczności lokalnej w pełnym zakresie.

Barbara Chmielińska – dyrektor do spraw realizacji New Water Sp. z o.o

Do zespołu zbiorników zostały dobudowane trzy nowe reaktory, trzy inne zmieniły swoją funkcję. Dzięki temu przepustowość oczyszczalni zwiększyła się o ponad 70%.

Dodatkowo jeszcze wybudowano dwie duże komory do stabilizacji tlenowej osadu. Także jest to w tej chwili oczyszczalnia wyposażona w dobre rozwiązania umożliwiające osiąganie wysokich stopni oczyszczania ścieków. Bo ma ta oczyszczalnia bardzo wymagające pozwolenie wodno-prawne. To wynika stąd, że odbiornikiem jest rzeka Wierzyca. Także parametry w dwóch najważniejszych wskaźnikach, czyli azocie ogólnym i fosforze ogólnym są wyśrubowane.

Cezary Andrzejewski – kierownik rozruchu technologicznego oczyszczalni, J.V. TECHNOLOGY WITOLD WOROSZYŁŁO Sp. z o.o.

Przez tą modernizację, przebudowę, chcieliśmy zwiększyć stabilność pracy oczyszczalni, zwiększyć jej przepustowość technologiczną, ponieważ co roku przybywa nam klientów – około 40 nowych odbiorców. Plus gmina Kościerzyna rozbudowuje co roku kanalizację sanitarną. W tej chwili taka strategiczna inwestycja odbywa się w miejscowości Kłobuczyno, której mieszkańcy też zostaną podłączeni właśnie do tej oczyszczalni w Wielkim Klinczu.

Arkadiusz Malinowski – dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

Co ważne: modernizacja ma nie tylko poprawić system odbioru i unieszkodliwiania ścieków, ale też zminimalizować uciążliwe zapachy. Dobudowane zostały nowe komory do tlenowej stabilizacji osadu – to proces, który ma zmniejszyć uciążliwość zapachową oczyszczalni.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej