Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Zwolnienia z podatków dla przedsiębiorców z Gminy Kościerzyna

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości za część roku 2020 wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Na mocy tej uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres kwiecień-czerwiec, przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzących na terenie Gminy Kościerzyna działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 o co najmniej 30%:

 1. polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A),
 2. twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
 3. związanej ze sportem, w zakresie działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 4. związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
 5. związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),
 6. związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),
 7. usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),
 8. związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

Zwalnia się również z  podatku od nieruchomości grunty i  budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres kwiecień-czerwiec, przedsiębiorców w sektorach takich jak produkcja, handel i usługi, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w wysokości:

 1. 50% wartości podatków od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku pogorszenia płynności finansowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 40%,
 2. 100% wartości podatków od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku pogorszenia płynności finansowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 60%.

Zwolnienia o których mowa wyżej obejmują przedsiębiorców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. w dniu 01 marca 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w ust.1 lub ust.2.
 2. jeżeli w związku z trwającą epidemią COVID-19 płynność finansowa przedsiębiorcy będącego podatnikiem uległa pogorszeniu w stosunku do analogicznych miesięcy w roku ubiegłym, a jeśli działa krócej niż rok w stosunku do ostatnich trzech miesięcy przed ogłoszeniem stanu epidemii.

Podatnik deklarujący zwolnienie od podatku od nieruchomości zobowiązany jest, w terminie 60 dni od ustawowych terminów płatności podatku, do złożenia stosownych dokumentów określonych w uchwale.

Drugą uchwałą Rada Gminy Kościerzyna przedłużyła termin płatności podatku od nieruchomości rat płatnych w miesiącach maj i czerwiec wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o min. 20 % do dnia 30 września 2020r. Przedsiębiorca, który ma zamiar skorzystać z tej formy pomocy zobowiązany jest do złożenia, nie później niż do 30 lipca 2020r. informacji, której wzór określa załącznik do uchwały.

Uchwały wejdą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:

UCHWAŁA Nr V/171/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości: gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Kościerzyna

UCHWAŁA Nr V/170/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Kościerzyna

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej