Aktualności

Żywność dla potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zaprasza osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie, do skorzystania z pomocy niefinansowej w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus.

Kierujemy zaproszenie do osób, które jeszcze z tej pomocy nie skorzystały w poprzednich latach.

Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami socjalnymi odpowiednio przypisanymi do rejonów gminy Kościerzyna.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej