Aktualności

Żywność dla potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zaprasza osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie, do skorzystania z pomocy niefinansowej w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus.

Kierujemy zaproszenie do osób, które jeszcze z tej pomocy nie skorzystały w poprzednich latach.

Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami socjalnymi odpowiednio przypisanymi do rejonów gminy Kościerzyna.

Aktualności

Nagrody dla sportowców

24 maja wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i podnoszenie kultury fizycznej w gminie Kościerzyna za rok 2022.

Więcej