Galeria Sztuki "Odyseja"

Odwiedzając Wdzydze warto wybrać się do Galerii „Odyseja”. To drewniany dom, w którym znajdziemy prace malarza-rzeźbiarza Józefa Ciężkiego. Artysta urodził się w Brzegu nad Odrą, ale jego rodzina osiedliła się na Kaszubach. Uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych oraz na wydziale malarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Talent szlifował w Paryżu.
We Wdzydzach mieszka od 2008 roku. Jak sam mówi: „Sztuka, miłość i żeglarstwo to sens mojego istnienia, a Wdzydze to miejsce, bez którego po trzech dniach czuję się chory”. Malownicza miejscowość jest motywem wielu dzieł artysty. A sztukę potrafi stworzyć niemal z wszystkiego! W galerii zobaczyć i kupić można prace malarskie, graficzne i rzeźby, ale również artystyczne meble autorstwa Józefa Ciężkiego. Mistrz pisze również poezję i opowiadania. Jego pasją jest żeglarstwo, co znajduje odzwierciedlenie w obrazach.
Sztuka Józefa Ciężkiego podziwiana była na wielu wystawach w całej Europie, a jego prace zdobią kolekcje prywatne i państwowe na całym świecie.

Józef Ciężki „Galeria Odyseja”
Wdzydze 53
83-406 Wąglikowice
Kom. 606 435 375
www.jozefciezki.pl.tl