Gminy Partnerskie

Gmina Kościerzyna prowadzi partnerskie kontakty z Gminą Cölbe w Niemczech, Gminą Pniewy w Wielkopolsce i Gminą Radków w powiecie kłodzkim.

Współpraca ma służyć wzajemnemu poznaniu się i nawiązywaniu przyjaźni oraz stwarzaniu warunków do kontaktów zawodowych i osobistych przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.

Współpraca jest dobrowolna, a stopień intensywności kontaktów partnerskich jest uzależniony od zaangażowania się instytucji, zorganizowanych grup społecznych i osób prywatnych z obu stron.

Gmina Cölbe
Gmina Pniewy
Gmina Radków

Gmina Cölbe

Początek kontaktów pomiędzy gminami Kościerzyna i Cölbe zawdzięczamy polsko-niemieckiemu małżeństwu Państwa Urszuli i Bolesława Bodysów.

Ze strony niemieckiej ogromnie zaangażował się Hartmut Reiße. Już w 1988 roku przybyła do Kościerzyny pierwsza 20-osobowa oficjalna delegacja z Cölbe na czele z burmistrzem Jürgenem Butte i przewodniczącym Rady Gminy Helmutem Fiedlerem. Zawarto wówczas wstępne ustalenia o partnerskiej współpracy gmin.

W 1989 roku delegacja z Kościerzyny udała się do Cölbe w celu kontynuowania ustaleń dotyczących programu współpracy.

Ostatecznie umowy partnerskie zostały podpisane przez przedstawicieli władz obydwu gmin w latach 1990-1991. Pierwszą część polsko-niemieckiej umowy podpisano podczas wizyty kościerskiej delegacji w Cölbe w dniach 19-22 listopada 1990 roku. W rozmowach partnerskich uczestniczył także Janusz Reiter, ambasador Polski w RFN. Główna uroczystość zawarcia umowy partnerskiej odbyła się 20 maja 1991 roku w Kościerzynie podczas „Dni Cölbe w Kościerzynie” odbywających się od 17 do 22 maja.

20 maja 1991 roku przyjaźń połączyła dwie gminy. Bardzo odmienne, o różnych tradycjach i historii, a jednocześnie zawsze sobie nieobojętne. Wtedy wydawało się, że w każdej chwili coś lub ktoś może ją przerwać. Pamięć i rany niedalekiej przeszłości, wzajemne uprzedzenia i fakt, że my Polacy uczyliśmy się dopiero dem­okracji, budziły wiele wątpliwości. Na szczęście wśród nas byli entuzjaści, których to nie zniechęcało, a wręcz przeciwnie – mobilizowało do działań. Do grona tych ludzi na pierwszym miejscu należy zaliczyć inicjatorów partnerskich kontaktów Urszulę i Bolesława Bodys, Hartmuta Reiße oraz przedstawicieli władz obu samorządów.

To w nich pojawiła się siła, która przyciągała innych, szczególnie młodych ludzi w obu gminach. To oni zaczęli myśleć o wspólnej przyszłości i wyznaczali do niej drogę. Konsekwentnie tę przyjaźń rozwijali, by coraz silniej łączyła nasze gminy. Szukali sposobów i okazji, by więzi umacniać. Stali się inicjatorami przyjacielskich stosunków między różnymi grupami, wnieśli ożywienie w życie towarzyskie, kulturalne, sportowe i oświatowe obu partnerów. To ci ludzie, w obu gminach, pielęgnowali tę przyjaźń. Także wtedy, gdy wkraczaliśmy w XXI wiek, oraz gdy razem spotkaliśmy się w Zjednoczonej Europie.

Mijały lata, a my szybko uczyliśmy się wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Zaczęliśmy korzystać i wymieniać się doświadczeniem i osiągnięciami. Dziś można powiedzieć, że ta więź umocniła się na tyle, że z partnerstwa powstała przyjaźń nie tylko między gminą Kościerzyna a Cölbe, ale przede wszystkim między ich mieszkańcami.

Cölbe – miejscowość i gmina w kraju związkowym Hesja, w rejencji Gießen, w powiecie Marburg-Biedenkopf, położona nad rzeką Lahn. Gmina liczy 6 905 mieszkańców (30 czerwca 2012), a jej powierzchnia wynosi 26,66 km². Dzielnice wchodzące w skład gminy to Bernsdorf, Bürgeln, Cölbe, Reddehausen, Schönstadt oraz Schwarzenborn.

Więcej informacji o gminie Cölbe można znaleźć na ich stronie internetowej: https://www.coelbe.de/

Gmina Pniewy

Pierwsze kontakty pomiędzy naszymi gminami nawiązane zostały jesienią 2014 roku, podczas dożynek w Zajączkowie, na które udał się Zespół Folklorystyczny „Kaszubskie Nuty” z Nowego Klincza oraz delegacja złożona z wójta i radnych.

W marcu 2015 r. przyszedł czas na rewizytę. Przyjechali do nas Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Matuszak wraz ze współpracownikami. Mieli okazję poznać Gminę Kościerzyna. Goście spotkali się również z Przewodniczącym Rady Gminy Kościerzyna i przewodniczącymi komisji stałych oraz wójtem Grzegorzem Piechowskim i jego współpracownikami. Rozmawiano przede wszystkim o współpracy, której kolejnym krokiem powinna być wakacyjna wymiana dzieci i młodzieży.

Efektem spotkania było też podpisanie w dniu 13 marca 2015 r. w Skorzewie listu intencyjnego, w którym zadeklarowano wolę nawiązania partnerskich kontaktów.

13 czerwca 2015 r. podpisano „Umowę o partnerskiej współpracy” pomiędzy Gminą Pniewy i Gminą Kościerzyna. W obecności Przewodniczących rad gmin swoje podpisy pod umową złożyli Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny oraz Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski i w ten sposób zadeklarowali wolę współpracy i partnerstwa.

Współpraca pomiędzy naszymi gminami dotyczy następujących obszarów:

  • oświaty, wychowania i edukacji
  • kultury, rekreacji, sportu i turystyki
  • wymiany młodzieży
  • współpracy między jednostkami ochotniczej straży pożarnej oraz kołami gospodyń wiejskich
  • promowania kultury regionalnej
  • zadań o charakterze ogólnospołecznym
  • wspierania i upowszechniania idei samorządowej i promocji gmin – przy możliwie szerokim udziale mieszkańców obu stron.
Więcej informacji o gminie Pniewy można znaleźć na ich stronie internetowej: https://www.pniewy.wlkp.pl/

Gmina Radków

31 maja 2019 r. Gmina Kościerzyna i Gmina Radków podpisały umowę partnerską. Nawiązanie trwałego partnerstwa ma służyć dobru obu gmin, ich rozwojowi i integracji. Taką przyjaźń gmina Kościerzyna nawiązała już z Gminą Cölbe w Niemczech i Gminą Pniewy w Wielkopolsce. Od ponad 20 lat partnerem Pniew jest Radków, więc krąg współpracy się poszerzył.

Oficjalne podpisanie umowy o partnerstwie odbyło się 31 maja 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Pniewach, gdzie spotkali się przedstawiciele  gmin: Kościerzyna, Pniewy, Radków oraz Cölbe.

Współpraca ma miejsce w zakresie: oświaty, wychowania i edukacji, kultury, rekreacji, sportu i turystyki, wymiany młodzieży, współpracy między jednostkami ochotniczej straży pożarnej oraz kołami gospodyń wiejskich, promowania kultury regionaln, zadań o charakterze ogólnospołecznym, wspierania i upowszechniania idei samorządowej i promocji gmin przy udziale mieszkańców.

Gmina wiejsko-miejska Radków znajduje się w powiecie kłodzkim. Jej siedziba to miasto Radków.

Więcej informacji o gminie Radków można znaleźć na ich stronie internetowej: http://www.radkowklodzki.pl