Szkoły

Szkoły prowadzone przez Gminę Kościerzyna:

Obsługą szkół zajmuje się Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna.
Zakład Oświaty jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Wójtowi Gminy Kościerzyna, wykonującą na rzecz szkół zadania administracyjne, gospodarcze i finansowe w ścisłym współdziałaniu z dyrektorami szkół w celu realizacji zadań nałożonych na gminę w zakresie oświaty

Adres:

Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek C, pokój nr 1, 2, 4, 9, 10, 11
tel: 58 686-22-31, 686-41-67
fax: 58 686-41-67
e-mail: zogk@koscierzyna.pl 

Dyrektorem Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna jest Barbara Jankowska

Zadania i kompetencje:

  • egzekwowanie przepisów o obowiązku szkolnym oraz tworzenie warunków realizacji obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży, które podlegają temu obowiązkowi,
  • wnioskowanie o wprowadzenie zmian w organizacji sieci placówek oświatowych oraz ich realizacja,
  • koordynowanie działań placówek oświatowych na terenie gminy,
  • prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem, utrzymaniem i przeprowadzeniem remontów obiektów szkolnych,
  • organizacja dowozu dzieci do szkół,
  • ustalenie potrzeb i nadzorowanie działalności finansowej placówek oświatowych,
  • organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
  • sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie kompetencji przypisanych ustawowo lub zleconych gminie,
  • rozpatrywanie interpelacji posłów, senatorów, radnych za zasadach uregulowanych przepisami.
Close Menu
Skip to content