Szkoły

Szkoły prowadzone przez Gminę Kościerzyna:

Obsługą szkół zajmuje się Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna.
Zakład Oświaty jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Wójtowi Gminy Kościerzyna, wykonującą na rzecz szkół zadania administracyjne, gospodarcze i finansowe w ścisłym współdziałaniu z dyrektorami szkół w celu realizacji zadań nałożonych na gminę w zakresie oświaty

Adres:

Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek C, pokój nr 1, 2, 4, 9, 10, 11
tel. 58 684-83-71 do 75 lub 686-41-67
fax. 58 686-41-67
e-mail: zogk@koscierzyna.pl

 

Dyrektorem Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna jest Barbara Jankowska

Zadania i kompetencje: