Zabytki archeologiczne

Zabytki archeologiczne:

Będominek- cmentarzysko płaskie
Będominek – cmentarzysko kurhanowe
Częstkowo – cmentarzysko płaskie
Częstkowo – cmentarzysko płaskie
Częstkowo – cmentarzysko płaskie
Gostomie – grodzisko
Gostomie – cmentarzysko kurhanowe
Łubiana – cmentarzysko płaskie
Łubiana – osada otwarta
Nowa Wieś – cmentarzysko płaskie
Owśnice – osada otwarta
Skorzewo – cmentarzysko płaskie
Skorzewo – kurhan
Skorzewo – cmentarzysko płaskie
Skorzewo – cmentarzysko kurhanowe
Skorzewo – cmentarzysko płaskie
Wąglikowice- Czarlina – cmentarzysko płaskie
Wielki Klincz – cmentarzysko płaskie
Wielki Klincz – cmentarzysko płaskie i kurhan
Wielki Klincz – cmentarzysko płaskie