Zabytki ruchome

Niedamowo: wyposażenie kościoła
Ołtarz główny z obrazami „Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Elżbiety” (XVI/XVII wiek)
Obraz „Matka Boska Częstochowska” z ołtarza głównego (XVI/XVII wiek)
Obraz „Nawiedzenie św. Elżbiety” z ołtarza głównego (XVI/XVII wiek)
Obraz „Święta Anna Samotrzeć” z ołtarza bocznego (XVIII wiek)
Obraz „Scena symboliczna ze św. Tomaszem” z ołtarza bocznego (XVIII wiek)
Obrazy „Stacji Drogi Krzyżowej” (XIX wiek)
Monstrancja (XVIII wiek)
Sukienka srebrna z obrazu” Matka Boska Różańcowa” (XVIII wiek)
5 plakietek wotywnych – srebrnych (XVIII wiek)