Aktualności

Zapowiedzi

Nagrody dla sportowców

24 maja wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i podnoszenie kultury fizycznej w gminie Kościerzyna za rok 2022.

Więcej
herb Gminy Kościerzyna

Raport o stanie Gminy Kościerzyna za 2022 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem o stanie Gminy Kościerzyna za 2022 rok”.

Więcej

Ogłoszenie o naborze na ławników na kadencję 2024-2027

31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Gminy Kościerzyna z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników – do Sądu Rejonowego w Kościerzynie: 1.

Więcej
herb Gminy Kościerzyna

Oferta organizacji pozarządowej

Wójt Gminy Kościerzyna działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, że w dniu 24.05.2023 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Aktywni Kaszubi na realizację zadania publicznego pt.: „VI Rajd Kaszubskich Drzymalitów”.

Więcej
herb Gminy Kościerzyna

Oferta organizacji pozarządowej

Wójt Gminy Kościerzyna działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, że w dniu 24.05.2023 r. do Urzędu Gminy Kościerzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kaszubski Azymut na realizację zadania publicznego pt.: „Uroki czekania”.

Więcej

Galeria