Pomoc społeczna

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Zadaniami w zakresie pomocy społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek B 
tel. 58 684-83-57

numery wewnętrzne:

– pracownicy socjalni: 63, 64, 65, 69;

– księgowość i kadry: 61;

– świadczenia rodzinne: 60, 68;

– kierownik GOPS; Gminny Zespół Interdyscyplinarny: 62;

– dodatki mieszkaniowe; Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; stypendia szkolne; zamówienia publiczne; specjalistyczne usługi opiekuńcze; rezerwacja terminu konsultacji psychologicznej: 67

tel. do Świadczeń Rodzinnych 58 680-85-82

e-mail: gops@koscierzyna.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: kxlv779y9r

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Sylwia Tomaszewska

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Anonimowy Przyjaciel – pomoc dla mieszkańców Gminy Kościerzyna

Czasem jest tak, że nie masz odwagi powiedzieć wprost o swoich problemach. Zdarza się, że nie masz komu zwierzyć się z kłopotów. Może czujesz się samotny czy samotna, potrzebujesz wsparcia i rozmowy z życzliwą osobą? Może Twoje życie w czasie pandemii koronowirusa zmieniło się na gorsze? Być może doświadczasz przemocy domowej?

Jest ktoś, kto może Ci pomóc. W każdą sobotę od 18.00 do 20.00 Anonimowy Przyjaciel czeka na Ciebie pod numerem telefonu: 725 331 220.  Możesz zadzwonić albo napisać sms z prośbą o kontakt i dogodnymi dla Ciebie godzinami rozmowy. A może łatwiej jest Ci pisać? Skorzystaj z adresu e-mail: przyjaciel@koscierzyna.pl

Kim jest Anonimowy Przyjaciel?

Nie prowadzę terapii, ale postaram się pomóc Ci w rozwiązaniu problemów. Nie dam gotowej recepty, ale wysłucham i pomogę znaleźć wyjście z trudnej dla Ciebie sytuacji. Będę dla Ciebie i przy Tobie. Ty musisz tylko zrobić pierwszy krok.

Oprócz pomocy z Gminy Kościerzyna funkcjonują również ogólnopolskie numery telefonów pomagające w rozwiązywaniu problemów.

Dla dzieci i młodzieży dostępny jest Telefon Zaufania 116 111, czynny codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski. Chętnie i cierpliwie życzliwe osoby wysłuchają tego, o czym zechcesz opowiedzieć i zastanowią się, co można zrobić, aby rozwiązać Twój kłopot.

Pamiętaj! W Telefonie Zaufania jesteś anonimowy – nie musisz mówić, jak się nazywasz i skąd dzwonisz. Połączenia z numerem 116 111 są całkowicie bezpłatne.

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia” 800-12-00-02
czynny jest przez całą dobę. Dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

INFORMATOR zawierający dane teleadresowe podmiotów realizujących działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie

Pudełko życia

Teleopieka dla seniorów i niepełnosprawnych