Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Obowiązek ten będzie miał zastosowanie w odniesieniu do budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Celem jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Termin na złożenie deklaracji:

  • deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklaracje będzie można składać w formie:

  • elektronicznej przez Internet na stronie https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713l/ (deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny)

Wejdź na stronę: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

                                naciśnij -> złóż deklarację CEEB -> wypełnij ją i wyślij

  • papierowej, wypełnioną deklarację będzie można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kościerzyna (deklaracja dostępna pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

CEEB dla właścicieli i zarządców nieruchomości.pdf