Sprawy komunalne

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna jest jednostką budżetową gminy prowadzącą działalność mającą na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Podstawowym celem i zadaniem Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna jest świadczenie usług dla ludności, firm, organizacji, stowarzyszeń i innych w zakresie usług komunalnych.

W szczególności do zadań Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna należy:

Adres:

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo
Telefon: 58 686-63-42
Telefon komórkowy: 784-022-585
e-mail: zkgk@koscierzyna.pl

Dyrektorem Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna jest Arkadiusz Malinowski.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 7.15 – 15.00
wtorek  7.15 – 15.00
środa 7.15 – 17.00
czwartek 7.15 – 15.00
piątek 7.15 – 14.15

Godziny przyjęć interesantów:

7.30 do 14.00 poniedziałek, wtorek, czwartek
7.30 do 16.00 środa
7.30 do 13.30 piątek

Terminy załatwiania spraw:

Sprawy pilne – do 7 dni
Sprawy bieżące – do 14 dni