Organizacje pozarządowe

Aktywne organizacje pozarządowe działające w Gminie Kościerzyna:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Kościerska Chata"
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie
 • Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży sprawnej inaczej "Otwarte Serca" w Łubianie
 • Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
 • Wdzydzkie Towarzystwo Żeglarskie
 • Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju Turystyki
 • Lokalna Grupa Działania STOLEM
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kościerzyna
 • Aktywni Kaszubi
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Skorzewa
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła: w Wielkim Klinczu, w Kłobuczynie, w Skorzewie
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła: w Wielkim Klinczu, w Kłobuczynie, w Skorzewie, w Łubianie
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne
 • Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze
 • Uczniowski Klub Sportowy „Wodniacy Garczyn”
 • Fundacja Piramida Pomocy

Koła Gospodyń Wiejskich

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kaliskach - Przewodnicząca Anna Wardyn
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kłobuczynie - Przewodnicząca Teresa Kosznik
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kornem – Przewodnicząca Elżbieta Mańska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kościerskiej Hucie - Przewodnicząca Anna Miszczak
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Loryńcu - Przewodnicząca Bernarda Pellowska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Klinczu - Przewodnicząca Grażyna Kurszewska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Klinczu - Przewodnicząca Halina Liedtke
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi - Przewodnicząca Sylwia Bistroń
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Niedamowie - Przewodnicząca Danuta Szczepańska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Skorzewie - Przewodnicząca Maria Zdrojewska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Klinczu – Przewodnicząca Bernadeta Hamerska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Podlesiu - Przewodnicząca Irena Literska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wąglikowicach - Przewodnicząca Irena Kozikowska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowach - Przewodnicząca Marta Rolbiecka

Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:

Jednostki typu „S” posiadające na wyposażeniu samochód:

 • OSP Dobrogoszcz – Prezes Przemysław Ostrowski
 • OSP Kaliska Kościerskie – Prezes Krystian Etmański
 • OSP Kłobuczyno – Prezes Mariola Lamkiewicz – Czechowska
 • OSP Wąglikowice – Prezes Andrzej Cybulski
 • OSP Wdzydze – Prezes Jerzy Snopek
 • OSP Korne – Prezes Adam Kropidłowski
 • OSP Osada Burego Misia – Prezes Paweł Grochal
 • OSP Gostomie – Prezes Jarosław Mański

Jednostki typu „M” nie posiadające na wyposażeniu samochodu:

 • OSP Stawiska – Prezes Andrzej Hinc
 • OSP Rotembark – Prezes Karol Plata
Close Menu
Skip to content