Organizacje pozarządowe

Aktywne organizacje pozarządowe działające w Gminie Kościerzyna:

Koła Gospodyń Wiejskich

Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:

Jednostki typu „S” posiadające na wyposażeniu samochód: