Rada Seniorów

Rada Seniorów rozpoczęła działalność 16.06.2021 r.

W listopadzie 2020 r. Rada Gminy Kościerzyna zdecydowała o powołaniu Rady Seniorów. Celem Rady Seniorów jest podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Kościerzyna.

Otwarty nabór kandydatów do Rady Seniorów został ogłoszony przez Wójta Grzegorza Piechowskiego w styczniu 2021 r. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów mieli sołtysi oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych.

W wyznaczonym terminie zgłosiło się 19 osób chętnych do aktywnych działań na rzecz środowiska osób starszych. Wszystkim im Wójt Grzegorz Piechowski pogratulował aktywności i wręczył drobne upominki dziękując za zaangażowanie.

W związku z tym, że Rada Seniorów Gminy Kościerzyna może liczyć 15 członków, konieczne było wyłonienie takiego składu spośród osób zgłoszonych.

16 czerwca 2021 roku kandydaci wybrali do składu Rady Seniorów następujące osoby:

 • Elżbieta Brzezińska
 • Józef Brzeziński
 • Jan Czapiewski
 • Zdzisław Czoska
 • Zofia Dąbrowska
 • Wojciech Formela
 • Grzegorz Hetmański
 • Elżbieta Kozikowska
 • Irena Literska
 • Władysława Majkowska-Weis
 • Ewa Nowak
 • Krystyna Okrój
 • Eryka Rekowska
 • Urszula Wencka
 • Krystyna Wzgarda

Akty powołania członkom Rady Seniorów wręczył Zastępca Wójta Grzegorz Świtała.

Przewodniczącą Rady Seniorów Gminy Kościerzyna została wybrana Elżbieta Brzezińska, natomiast Zastępcą Przewodniczącej Ewa Nowak.

 
UCHWAŁA Nr XII/226/20 RADY GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Gminy Kościerzyna i nadania statutu (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 15 grudnia 2020 roku, poz. 5434)
Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Kościerzyna