Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Portal Mapowy dla Gminy Kościerzyna

System zawiera wiele warstw podkładowych oraz studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Po kliknięciu w studium/mpzp wyświetla się okno z nazwą studium/mpzp oraz link do uchwały oraz legendy. Portal zapewnia mieszkańcom możliwość szybkiego oraz intuicyjnego wyszukiwania informacji. Umożliwia jednostkom samorządów terytorialnych, uporządkowanie oraz zestawienie większości danych w jednym miejscu m. in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bazy adresowej, atrakcji turystycznych.

System Informacji Przestrzennej

To szczegółowa, aktualna i darmowa mapa – Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna oraz aktualne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -

Aktualizowany na bieżąco zbiór uchwał Rady Gminy Kościerzyna dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego